งานเสวนา : รู้รอบ ตอบโจทย์ กลยุทธ์ประหยัด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  25 July 2022

  15:00 - 18:00 น.

  โรงแรม Grand Richmond Hotel (ห้อง Sapphire Room ชั้น 3 )

งานเสวนา : รู้รอบ ตอบโจทย์ กลยุทธ์ประหยัด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

งานเสวนา

รู้รอบ ตอบโจทย์ “กลยุทธ์ประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 – 18:00 น.

โรงแรม Grand Richmond Hotel (ห้อง Sapphire Room ชั้น 3 ) ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

✔ ค่าบัตรบุคคลทั่วไป 2,000 บาท ต่อท่าน


ที่มา

“การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ถือว่ามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ซึ่งภาษีที่จัดเก็บได้นั้นนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยตรง
ในขณะที่ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ จะถูกจัดเก็บเต็มจำนวน
ไม่มีการปรับลดการจัดเก็บค่าภาษีลงร้อยละ 90 เหมือนในช่วง 2 ปีที่ผ่าน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปี 2565
นี้ภาคเอกชนหลายส่วน รวมทั้งภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิท-19
หากมีการจัดเก็บเต็มจำนวนตามประกาศเดิม คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจได้


เนื้อหาหลัก

● เจาะประเด็นเชิงลึก “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565”
● แนวทางการจัดเก็บ การบริหารจัดการ และนำไปใช้ประโยชน์ของ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”
● แนวทางการผ่อนปรนภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
● วิธีการประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับผู้ประกอบการ โรงแรม, โครงการแนวราบ
(บ้านเดี่ยว,ทาวเฮ้าส์) คอนโดมิเนียม,ที่ดินเปล่า,โรงงาน, และ โครงการมิกซ์ยูส (Mixed-Use)
 

วิทยากร
1. นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
กรรมการผู้จัดการบริษัท กลุ่ม บจก.กานดาพร็อพเพอร์ตี้
2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner,ONE Law Office เชี่ยวชาญ Tax / IPO / M&A / Joint Venture / Family
Business Commercial Contract / International Transaction Property / REIT / SME & Startup /
Intellectual Property
3. นายจุมพล สมุทรวินิจพันธ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นางสาวเอม เจริญทองตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

ดำเนินรายการโดย
นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี,
อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และกรรมการผู้จัดการ บจก.เดวา เรียลเอสเตท

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
เวลา 15:00 – 18:00 น.

14:30 – 15:00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
15:00 – 15:10 น. กล่าวเปิดงานโดย คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี
15:10 - 15:40 น. บรรยาย “Update ภาษีที่ดินฯ ปี 2565”

โดย นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner, ONE Law Office
15:40 - 16:00 น. —------- พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee break)–-------------
16:00 – 17.30 น. เสวนา “รู้รอบ ตอบโจทย์ กลยุทธ์ประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ผู้ดำเนินรายการ
● นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี
วิทยากร
● นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ออกแบบและก่อสร้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท กลุ่ม บจก.กานดาพร็อพเพอร์ตี้
● นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner, ONE Law Office
● นายจุมพล สมุทรวินิจพันธ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
● นางสาวเอม เจริญทองตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

17.30 – 18.00 น. ถาม – ตอบ
18:00 น. กล่าวปิดการเสวนา โดยนายเลิศมงคล วราเวณุชย์
___________________________________________________________________________________________
ค่าบัตรราคาพิเศษ 1,200 บาทต่อท่าน สงวนสิทธิ์เฉพาะ
● สมาชิกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี
● สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
● สมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
● สมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณจุฑารัตน์ พ่อค้าชำนาญ (อุ๋ม)เจ้าหน้าที่สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี โทร.
085-064-4754

 

สถานที่จัดสัมมนา : โรงแรม Grand Richmond Hotel (ห้อง Sapphire Room ชั้น 3 )

X Close