Real Estate Asset Tokenization: Opportunity for Investment

  07 May 2022

  10:00 - 12:00 น.

  Zoom Meeting

Real Estate Asset Tokenization: Opportunity for Investment

Real Estate Asset Tokenization: Opportunity for Investment

 

จัดโดย ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Terra BKK

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

เวลา 10:00 – 12:00 น. ผ่านช่องทาง Zoom

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน)

เนื้อหาสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนา

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 1. ภาพรวมของ Tokenization ในประเทศไทย
 2. นโยบายเรื่องการ Tokenization ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. ความแตกต่างระหว่าง Real Estate Tokenization กับเครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น REIT
 4. กรณีศึกษาของการทำ Tokenization ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 5. อนาคตของ Tokenization ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

 1. ภาพรวมของ Tokenization กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 2. ความแตกต่างระหว่าง Real Estate Tokenization กับเครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น REIT
 3. ความน่าสนใจ ข้อดี ข้อจำกัด ของการทำ Tokenization
 4. วิธีการ / ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาทำ / กลุ่มลูกค้า / ผลตอบแทน / ความเสี่ยง / ฯลฯ
 5. โอกาสของนักลงทุนต่อ Tokenization
 6. อนาคตของ Tokenization ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือออริจิ้น

 1. ภาพรวมของ Tokenization กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 2. เหตุผลในการนำอาคารมาทำ Tokenization
 3. วิธีการ / ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาทำ / กลุ่มลูกค้า / ผลตอบแทน / ความเสี่ยง / ฯลฯ
 4. ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมาในการดำเนินงาน
 5. โอกาสของนักลงทุนต่อ Tokenization ที่ออกโดย บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือออริจิ้น
 6. อนาคตของ Tokenization ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เริ่มต้น ฿0.00
ดูประเภทบัตร
X Close