ระดมสมอง เปิดมุมมองอสังหาริมทรัพย์

  03 November ถึง 04 November 2021

  17:00 - 18:00 น.

  Zoom Meeting

ระดมสมอง เปิดมุมมองอสังหาริมทรัพย์

 “ระดมสมอง เปิดมุมมองอสังหาริมทรัพย์” 

วันที่ 3  พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

ลักษณะงาน

เสวนาระดมสมอง.. ปัญหาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
…เพื่อนำมาพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของภาควิชาเคหการ

ผู้เข้าร่วมเสวนา

1. คุณประทีป ตั้งมติธรรม(บมจ.ศุภาลัย)
2. คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์(LPN)
3. คุณ ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์(กรมธนารักษ์)
4. คุณ สมสกุล แสงสุวรรณ(ORIGIN)
5.คุณนพดล ว่องเวียงจันทร์ (การเคหะแห่งชาติ)
6.คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด

เชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา และช่วยกันระดมสมอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

X Close