TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand

  29 June 2017

  08:00 - 21:00 น.

  Center Point Studio 1-3 ซอยลาซาล

TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand

 • 8.00-9.00 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 9.15-9.30 : ประธานกล่าวเปิดงาน

SESSION 1 LOCAL EMPOWERMENT - ภูมิภาคก้าวเดิน

 • 09.30-09.50 Speaker 1 : คุณธีรภัทร เจริญสุข - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน
 • 09.50-10.10 Speaker 2 : คุณบุญ ยงสกุล - บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

เราตั้งเป้าร่วมกันพัฒนาภูเก็ตสู่ “ภูเก็ตเมืองสีเขียว" ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพร่วมกับรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งปรับเปลี่ยนระบบการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลพิษ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุจากการจราจรและปัญหาการจราจร พร้อมสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

การพัฒนาเมืองในอนาคต ไม่ใช่เพียงการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย คุณบุญ ยงสกุล จะมาเล่าไอเดีย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการออกแบบแผนการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาไปสู่เมืองต้นแบบ “ภูเก็ตเมืองสีเขียว”

 • 10.10-10.30 Speaker 3 : คุณยศพล บุญสม - บริษัท ฉมา โซเอน จำกัด / friends of the river

เมืองที่ดีจึงไม่ใช่เพียงการพัฒนาเมือง แต่ต้องพัฒนาพื้นที่สาธารณะในหลายรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตรงจุด

คุณยศพล บุญสมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River (FOR) พื้นที่ในการระดมความคิดเห็นกับทุกๆเสียงในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง เผยแพร่ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารระหว่างชุมชนกับทางภาครัฐ (FOR)เชื่อว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามทักษะความสามารถที่ตนเองมีอยู่ จุดสำคัญอยู่ที่การเริ่มต้นที่จะทำและจะะต้องร่วมก้าวเดินไปด้วยกัน เพราะเมืองประกอบด้วยผู้คน ความหลากหลายของผู้คน วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เมืองจึงไม่ใช่เพียงของใครคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองร่วมกัน

 • 10.30-10.50 Coffee Break

SESSION 2 THAILAND DISRUPTION - คิดต่าง สร้างสรรค์

 • 10.50-11.10 น. Speaker 4 : คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ - Design for Disasters

งานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมหนักและแผ่นดินไหว คำถาม คือ จะเกิดอะไรขึ้นหากเราน้ำท่วมหนักซ้ำอีกครั้งเหมือนปี 2554 เกิดสึนามิซ้ำอีกครั้งในชายฝั่งอันดามัน และสมมตว่ากรุงเทพฯเกิดแผ่นดินไหว 7 ริกเตอร์ เรามีแผนรับมือกับเมืองที่เราอาศัยอยู่อย่างไรบ้าง

 • 11.10-11.30 Speaker 5 : คุณไผท ผดุงถิ่น - Builk Asia

Startup, Appications, Tech Disrupt, VR, AI และBig Data แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไร แล้วเทคโนโลยีแบบไหนกันแน่ ที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์

 • 11.30-11.50 Speaker 6 : คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ - One Again Hostel

เป็นไปได้ไหม? หากเราจะทำธุรกิจที่ทำกำไรและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนในพื้นที่โดยรอบของธุรกิจเราไปพร้อมๆกัน

 • 11.50-12.10  Speaker 7 : Masaki Sox KONNO - Managing Director, Asia Pacific South Dassault Systèmes

ในหัวข้อ : "How technology will affect future cities” จะดีแค่ไหน หากมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถมาช่วยเราในการออกแบบเมือง และวางแผนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

 • 2.10-13.30 Lunch Break

SESSION 3 PAST, PRESENT & FUTURE - เหลียวอดีต มองอนาคต

 • 13.30-13.50 Speaker 8 : คุณชานนท์ เรืองกฤติยา - อนันดา ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เบื้องหลังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ใครจะรู้บ้างว่าความเจ็บปวดจากวิกฤติเศรษฐกิจในอดีต ได้สอนอะไรเราบ้าง

 • 13.50-14.10 Speaker 9 : ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ - ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ

นอกจาก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโลก หนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ ที่อยู่อาศัย ขณะที่เมืองขยายตัวเติบโตขึ้น ขนาดสถานที่ที่เราอยู่อาศัยกลับเล็กลง บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ดีในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร

 • 14.10-14.30 Speaker 10 : คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อเรามองเห็นแต่ปัญหา หลายครั้งก็ทำให้รู้สึกสิ้นหวังหรือมองไม่เห็นอนาคต แล้วอะไรคือความหวังหรืออนาคตของประเทศไทยยุค 4.0 กันแน่

 • 14.30-15.00 Coffee Break

SESSION 4 GROUP TALK : FUTURE THAILAND : 4.0

 • 15.00-16.30 การเสวนา อนาคตประเทศไทย 4.0
 • ร่วมเสวนาโดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ - กรรมการผู้จัดการ บลจ.ซี แอล เอส เอ
 • คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง (ขอนแก่นพัฒนาเมือง)
 • ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ - ผอ. สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • ดำเนินรายการโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

(เสวนา 45 นาที ถามตอบ 20-30 นาที)

 • 16.30-17.00    พิธีปิด / ถ่ายภาพร่วมกัน
 • 18.30-21.00    TREA Party (เฉพาะสมาชิก)

อ่านเนื้อหาเพิ่ม : TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

สถานที่จัดสัมมนา : Center Point Studio 1-3 ซอยลาซาล

X Close