หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

  17 July - 19 July 2020

  09:00 - 17:00 น.

  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ณ อาคาร 3 ชั้น 10 ห้อง 03 (31003)

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

เปิดรับสมัครอบรมแล้ว... !!!! หลักสูตรอบรม

ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

จัดโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สามารถสมัครสอบบัตรตัวแทนนายหน้ากับสมาคมฯได้

ระยะเวลา: อบรม 3 วัน วันศุกร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 .- 17.00 .

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

วัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในขอบเขตและขั้นตอนการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร / หัวข้อบรรยาย

แนวทางเข้าสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (2 ..)

ความรู้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพนายหน้าของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (1.30 ชม.)

ความรู้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา16 (4) (1.30 ชม.)

ความรู้ในการประเมินอสังหาริมทรัพย์สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (2 ชม.)

การวางรูปบัญชีและภาษีสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1.30 ชม.)

ความรู้กฎหมายทั่วไป.เอกสารสิทธิ์ นิติกรรมและ สัญญา )สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์( 1.30 ชม.)

เทคนิคการหาทรัพย์และการบริหารพื้นที่การขาย(Exclusive Listing & Farming) (2 ชม.)

การขายทรัพย์ให้ลูกค้าต่างชาติ (ข้อกฎหมาย เงื่อนไขละการทำสัญญาฯลฯ) (1.30 ชม.)

เทคนิคการขาย Super Agent คิดได้ ขายเป็น (2 ชม.)

Agent Business Creation (ABC Model) โมเดลธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1.30 ชม.)

Broker Start Up กรณีศึกษาและแนวทางการลงมือปฏิบัติงานจริง (2 ชม.)

จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (1 ชม.)

 

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

การวัดและประเมินผล

1.การทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

2.การประเมินผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา 8,000 บาท ลด 10 % เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท (รวมอาหารกลางวันและเบรค)

*ผู้เข้าอบรมได้สิทธิ์เข้ารับการประเมินมาตรคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังจากจบการอบรม

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่นี่ Line ID: treba

โทร.098-5501244

https://youtu.be/eJ59P84gq-g

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่นี่ Line ID: treba

 

 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION

โทรศัพท์ : 02-320-2777 ต่อ 1322

มือถือ : 091-776-8887 (สุภารัตน์

E-mail : treba@treba.or.th

Web : www.treba.or.th

Line : @treba

อ่านเนื้อหาเพิ่ม : หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker of Thailand)

สถานที่จัดสัมมนา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ณ อาคาร 3 ชั้น 10 ห้อง 03 (31003)

X Close