March Package : แพ็คเกจบัตรสัมมนาเดือนมีนาคม

  20 January ถึง 27 March 2020

  17:30 - 21:00 น.

  Samyan Mitrtown, Samyan CO-OP 2nd Floor

March Package : แพ็คเกจบัตรสัมมนาเดือนมีนาคม

‼‼ ประกาศ ‼‼
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพยังอยู่ในความเสี่ยง ประกอบกับมติจากคณะรัฐมนตรี ที่ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกกรรมที่มีการชุมนุม
ทีมงานเทอร์ร่า บีเคเค จึงขอประกาศ เลื่อนวันจัดงาน สัมมงาน STARTUP 2020 : How to be 10% of success ของวันที่ 20 24 27 มีนาคม
โดยจะแจ้งวันจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม
สำหรับผู้ที่ชำระเงินซื้อบัตร สามารถนำบัตรมาใช้เข้างานในรอบใหม่ได้
 
__________________________________________________________

 

ทุุกธุรกิจถ้าไม่ปรับตัวจะโดน Disrupt ในเวลาไม่ช้าก็เร็ว แม้กระทั่ง 4G ที่เพิ่งเข้ามา เพียงพริบตาก็มี 5G เตรียมเข้ามาแทนที่ซะแล้ว
TERRA HINT x Samyan CO-OP Startup 2020 ได้ตระหนักว่าธุรกิจในยุคปัจจุบันจำเป็นจะต้องปรับตัวและหันหน้ามาทำความเข้าใจกระบวนการดิจิตอล ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจใด อุตสาหกรรมไหน ล้วนมีดิจิตอลแทรกซึมเข้าไปในทุกส่วนขององค์กร เพราะทุก dynamic ของธุรกิจในทุกวันนี้ คือการผนวกรวมระหว่าง Digital strategy และ Business strategy เพื่อสร้างเส้นทางของธุรกิจใหม่ ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์
งานสัมมนาครั้งนี้ จึงไม่ใช่งานที่จัดเพื่อสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่เยังป็นการถอดหลักคิดและแนวทางการคิดอย่างดิจิตอลสำหรับนักธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิตอล (Driving Digital Strategy) ได้อย่างมั่นคง

 

Key Highlight:

 • เรียนรู้ Business Model จาก WASHCOIN ธุรกิจสะดวกซักที่สร้างการเติบโต และการใช้แพลตฟอร์ม และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์ม
 • เจาะการทำงานของ Farm AI ธุรกิจที่อยู่ในหมวดหมู่ Agri Tech ที่ชว่ยพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ที่เน้นการสร้างทางรอดให้กับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย
 • มองมุมกลับ ปรับความคิด กับ SMART ID Group ธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Consumer Electronic ขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมทั้งเจาะโมเดลธุรกิจ SMART ID Group การแก้ปัญหาลูกค้า และกลยุทธ์ทางการตลาด 
 • ร่วมเจาะ Business Canvas หรือ Lean Canvas ของผู้บรรยาย พร้อมทั้ง Workshop การจำลอง สร้างสรรค์ ตกผลึก และการเขียน Business Model จากธุรกิจตัวอย่าง

วิทยากร

  • AGRICULTURE TECHNOLOGY & INNOVATION โดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธัรนันท์ - CEO of Listenfield
  • PLATFORM FOR ONLINE VENDING BUSINESS โดย คุณมงคล ผอบนาง - CEO & Co-Founder of Washcoin
  • INTERNET OF THINGS (IoT) & 5G TREND โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ - CEO of SMART ID Group 

รายละเอียดการซื้อบัตร

                บุคคลทั่วไป 

 • บัตร PLATFORM FOR ONLINE VENDING BUSINESS บรรยายโดย คุณมงคล ผอบนาง ราคา 300 บาท ซื้อบัตร
 • บัตร AGRICULTURE TECHNOLOGY & INNOVATION บรรยายโดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธัรนันทร์ ราคา 300 บาท ซื้อบัตร
 • บัตร INTERNET OF THINGS (IoT) & 5G TREND บรรยายโดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ ราคา 300 บาท ซื้อบัตร
 • บัตร March Package - แพ็คเพจบัตรสัมมนาเดือนมีนาคม ราคา 750 บาท ประหยัด 150 บาท ซื้อบัตร

                นักศึกษา / สมาชิก Samyan CO-OP

 • ลงทะเบียนฟรี เพียงกรอกข้อมูล อีเมลสมาชิก / รหัสนักศึกษา และสถานศึกษา
  *** ในวันงานกรุณานำบัตรนักศึกษา เพื่อยืนยันสิทธิ์ ***

รายละเอียดการเข้าห้องสัมมนา

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน แอพพลิเคชั่น Mitr App สามารถดาวน์โหลดได้จากข้อมูลด้านล่าง

ศึกษารายละเอียดการใช้งาน แอพพลิเคชั่น Mitr App คลิก..

 

สถานที่จัดสัมมนา : Samyan Mitrtown, Samyan CO-OP 2nd Floor

X Close