X Close
ผศ.ดร.พร

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

นักวิชาการอิสระด้าน Property Technology

  • ผู้ก่อตั้งบริษัท Wisdom Consulting and Solution ผู้ให้บริการ BIM Consulting, Green Building Consulting และ R&D
  • ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท Bay Computing ผู้นำด้านธุรกิจ Cyber Security ของประเทศไทย
  • อดีตผู้บริหารสายงานก่อสร้างบริษัท ลุมพินี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกผู้มีใบประกอบวิชาชีพในรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา

แสดง 1 - 3 จาก 3
X Close