ปัญหาหนึ่งที่คนซื้อบ้านในเขตชุมชนมักจะพบคือปัญหาเสียงรบกวนที่มาจากภายนอก ทั้งเสียงจากการจราจร และเสียงจากกลุ่มคน หากเป็นเสียงเพียงเล็กน้อย สักพักผู้อยู่อาศัยก็จะชินไปเอง แต่ส่วนใหญ่เสียงดังในระดับที่เป็นปัญหา มักเป็นเสียงที่ดังจนทนไม่ไหว
          วัสดุลดเสียงไม่ช่วยอะไร เจ้าของบ้านหลายคนพยายามลดเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยการติดวัสดุกันเสียงไว้ที่ผนัง หรือเพิ่มความหนาของกำแพงให้มากขึ้น โดยหวังว่าเสียงที่ได้ยินจะลดน้อยลง แต่ในความเป็นจริง วัสดุชนิดนั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย เพราะแหล่งที่มาของเสียงส่วนใหญ่แล้วมาจากหน้าต่าง
window
          ยิ่งบ้านมีหน้าต่างมากเท่าไหร่ เสียงรบกวนภายนอกก็จะเข้ามาในบ้านได้มากขึ้นเท่านั้น การติดวัสดุกันเสียงที่มีค่า STC (Sound Transmission Class (STC) เป็นค่าที่บ่งบอกถึง การลดเสียงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของระบบผนังหรือหลังคามีหน่วยเป็น (dB) ซึ่งค่า STC ยิ่งมากยิ่งกันเสียงได้มาก) สูงๆ ไม่ได้ช่วยอะไร หากหน้าต่างยังเปิดโล่ง เสียงก็สามารถเข้ามาได้
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100
          กำแพงหนาไม่ใช่คำตอบเสมอไป การเพิ่มความหนาของกำแพงจะช่วยได้ในกรณีของเสียงรบกวนจากการจราจร เพราะเสียงดังจากรถนั้น เกิดจากการบดของยางกับพื้นดิน เสียงจึงมาจากใต้ดิน กำแพงที่หนาขึ้นก็จะช่วยปิดกั้นเสียงที่จะเข้ามาในบ้านได้ แต่การเพิ่มความหนาของกำแพงก็ไม่ได้กันเสียงดังจากรถได้ในทุกกรณี เพราะรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก หรือรถทัวร์ จะเกิดในที่ที่สูงกว่าพื้นดิน 8 นิ้ว ดังนั้นกำแพงก็ไม่สามารถลดเสียงได้ ในกรณีนี้
waterdrop
          คลื่นจากน้ำคือคำตอบที่ดีที่สุด หากการพยายามเพิ่มฉนวนกันเสียงและความหนาของกำแพงไม่สามารถแก้ปัญหาเสียงรบกวนได้ แล้วอะไรคือทางออกสำหรับเรื่องนี้ คำตอบนั้นง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ นั่นคือการติดน้ำพุ หรือน้ำตกจำลองไว้ในสวน
          เสียงคือคลื่นชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าคลื่นที่เกิดจากน้ำ ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์แต่งสวนเช่นน้ำพุ หรือน้ำตกเล่นระดับเข้ากับผนังด้านที่มีเสียงรบกวนมากๆ จะช่วยลดคลื่นเสียงให้หายน้อยอย่างได้ผลดี แม้จะมีข้อจำกัด เช่น ต้องเป็นบ้านที่มีบริเวณพอสมควร หรือน้ำพุตกแต่งยังเป็นที่รู้จักในวงจำกัด รวมทั้งมีราคาแพง แต่ผลที่ได้ค่อนข้างจะคุ้มค่า เพราะเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
          หากเลือกได้ผู้ซื้อควรจะเลือกบ้านที่มีเสียงรบกวนน้อยตั้งแต่แรก เพื่อจะได้ไม่ประสบกับปัญหาที่แก้ไขได้ยากนี้ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องอยู่อาศัยในบริเวณที่มีเสียงรบกวนมากจริงๆ ก็คงต้องลองแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ TerraBKK แนะนำดู

บทความโดย : TerraBKK.com