คอนโดมิเนียม ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงและความต้องการในด้านการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต Life Style คนเมืองในปัจจุบันไม่ได้เลือกบ้านโดยดูจากพื้นที่มากๆ อีกต่อไป แต่เป็นการเลือกจากปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการทำงานและความสะดวกสบายอื่นๆ มากกว่า เมื่อคอนโดฯ มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ก็มีโครงการเปิดใหม่รวมถึงนักลงทุนเพื่อเก็งกำไรเพิ่มตามไปด้วย

เมื่อทุกอย่างพุ่งสูงตามกัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลงทุนด้วยการเก็งกำไรจากคอนโดฯ จะมีวิธีการเลือกสรร รวมถึงบริหารอย่างไรให้ได้คอนโดที่ลงทุนไปแล้วคุ้มค่า

  • ทำเลแม่เหล็ก ทำเลแม่เหล็กของคนเมืองคือทำเลที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร รอบรถไฟฟ้า หรืออยู่กลางแหล่งเศรษฐกิจสำคัญและแหล่งสำนักงาน แต่ถ้าเป็นคอนโดฯ สำหรับตากอากาศ หากเป็นทะเล ทำเลแม่เหล็กก็จะเป็นชายหาดที่สามารถเดินไปถึงโดยใช้เวลาไม่มาก หากเป็นภูเขาก็จะเป็นการคมนาคมที่สะดวก
  • ความสะดวกสบายคือการเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวก ทั้งกิน เที่ยว ช็อปอยู่ติดสถานที่เด่นๆ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สามารถไปได้ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทางมากหรือหลายต่อ
  • ตำแหน่งดีมีวิวให้พักสายตา
    วิวคือจุดขายจุดหนึ่งของคอนโด เนื่องจากในเมืองทุกวันนี้ค่อนข้างแออัด การมองออกไปนอกห้องและเห็นความสวยงามปลอดโปร่งบ้าง ถือเป็นการผ่อนคลายที่ดี หากรอบๆ คอนโดวิวดีก็มีสิทธิ์หาผู้เช่าได้ง่าย ยิ่งห้องอยู่ในตำแหน่งที่คนไม่พลุกพล่านห่างไกลจากลิฟท์และส่วนกลาง ห่างจากห้องเก็บขยะ ก็จะยิ่งหาคนเช่าง่ายขึ้น
  • อยู่ในย่านของผู้มีรายได้ดี หรือเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
  • คู่แข่งน้อย หากสามารถหาคอนโดในบริเวณที่มีคนอยากเช่า แต่ไม่มีพื้นที่ว่างหรือขัดต่อกฎหมาย นั่นย่อมหมายถึงจะตั้งราคาอย่างเสรี เพราะไม่มีใครเป็นคู่แข่งขัน