ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย มีพระธรรมคำสอนให้มนุษย์ยึดถือปฏิบัติตามและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คิดแต่สิ่งที่ดี การมีห้องพระในบ้านนั้นจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัย ลักษณะการจัดวาง และตำแหน่งที่เหมาะสมของห้องพระเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณานั่นก็คือ ควรเลือกห้องที่ไม่มีเสียงดังรบกวนจากห้องข้างเคียง เป็นห้องที่เงียบสงบ เหมาะกับการทำสมาธิ ปฏิบัติธรรม เช่น ห้องชั้นบนของบ้าน จะดีที่สุดถ้าเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุด เพราะห้องพระเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชา
หากจำเป็นต้องอยู่ชั้นล่าง ส่วนของห้องชั้นบนไม่ควรมีคนอาศัยอยู่ จึงจะเหมาะสม เรื่องการระบายอากาศก็สำคัญ เพื่อระบายควันจากการจุดธูปเทียน ป้องกันปัญหาระบบทางเดินหายใจของคนในบ้าน อีกข้อควรระวังก็คือ ห้ามให้ห้องพระอยู่ติดกับห้องน้ำหรือห้องส้วม และหากห้องนอนอยู่ติดกับห้องพระ ก็ไม่ควรหันปลายเตียงเข้าหาห้องพระ เพราะไม่เหมาะสมยิ่งนัก
ที่มา : homedec