ด้วยหลักสำคัญของการมีที่ดินอยู่อย่างจำกัด ก่อให้เกิดอุปสงค์อุปทานตามประโยชน์การใช้สอยที่ดินตลอดเวลา และเมื่อพื้นที่ใดมีความหนาแน่นสูงจนเกิดการอิ่มตัว ย่อมขยายความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ กลายเป็นพื้นที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่รู้จบ เช่นเดียวกับย่านชุมชนเมือง อย่างพญาไท, รัชดา,จตุจักร และตากสิน เป็นทำเลที่มีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของ CBD และในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ก็ได้ขยายความเจริญไปสู่จังหวัดโดยรอบ อย่างสมุทรปราการ,นนทบุรี และปทุมธานี TerraBKK Research ได้รวบรวมข้อมูลราคาขายที่ดิน ณ เดือนสิงหาคม 2557
ในย่านชุมชนเมือง และจังหวัดรอบนอกกรุงเทพฯ ที่ประกาศขายในตลาดจริง ( ข้อมูลดังกล่าวได้คละขนาดที่ดิน และไม่คำนึงถึงศักยภาพที่ตั้งที่ดินรายแปลง) เพื่อติดตามภาพรวมสถานการณ์การซื้อขายที่ดิน แบ่งได้เป็น 2 ย่านหลัก รวมทั้งสิ้น 8 ทำเล ดังนี้

1. URBAN ย่านชุมชนเมือง TerraBKK Research อธิบายว่า เป็นย่านที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคม การคมนาคมสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS, MRT และทางด่วน เข้าสู่ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ (CBD) แบ่งออกเป็น 4 ทำเล ดังนี้
  • ทำเลพญาไท-อารีย์-สะพานควาย   มีราคาขายเฉลี่ย 135,000 - 325,000 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 0-0-75 ถึง 0-3-0 ไร่
  • ทำเลรัชดา-ห้วยขวาง-ดินแดง  มีราคาขายเฉลี่ย 102,000 - 320,000 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 0-1-75 ถึง 3-2-0 ไร่
  • ทำเลจตุจักร-ประชาชื่น-รัตนาธิเบศร์  มีราคาขายเฉลี่ย 67,000 - 174,000 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 0-2-50 ถึง 3-1-50 ไร่
  • ทำเลตากสิน-วงเวียนใหญ่-ธนบุรี  มีราคาขายเฉลี่ย 35,000 - 120,000 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 0-2-0 ถึง 3-3-50 ไร่
2 Suburban พื้นที่จังหวัดรอบนอกกรุงเทพ TerraBKK Research อธิบายว่า เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับกรุงเทพ ฯ รองรับการขยายตัวของเมืองตามปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งเสริมศักยภาพทำเลนั้นๆ การคมนาคมสะดวกสบาย ด้วยถนนทางหลวงสายหลักและทางด่วนพิเศษ เข้าสู่กรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 4 ทำเล ดังนี้
  • ทำเลสมุทรปราการ   มีราคาขายเฉลี่ย 14,700 - 84,000 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 2-2-0 ถึง 24-1-0 ไร่
  • ทำเลนนทบุรี-บางใหญ่-บางบัวทอง   มีราคาขายเฉลี่ย 8,800 -17,000 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 0-2-0 ถึง 12-1-0 ไร่
  • ทำเลปทุมธานี   มีราคาขายเฉลี่ย 6,000 – 27,500 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 2-0-50 ถึง 13-3-0 ไร่
  • ทำเลรังสิต-ลำลูกกา   มีราคาขายเฉลี่ย 2,600 - 11,000 บาท/ตร.วา และขนาดที่ดินเฉลี่ย 21-3- 0 ถึง 45-1-0 ไร่
ท้ายนี้ TerraBKK Research ขอกล่าวว่า การศึกษาราคาตลาดที่ดินก่อนการลงทุน เป็นวิธีการที่ควรปฎิบัติอย่างยิ่ง เพื่อให้การลงทุนมีความรอบคอบและได้รับผลประโยชน์สูงสุด

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้

TerraBkk ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก