วงการอสังหาถือเป็นอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของโลกที่สร้างมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด และด้วยกระแสความตื่นตัวเรื่องความยั่งยืนที่นับวันสังคมจะให้ความใส่ใจมากขึ้น ทำให้หลายบริษัทอสังหาฯ หันมาให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่มากก็น้อย หลายค่ายๆ ออกสารพัดแคมเปญรักษ์โลก

หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ค่ายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่มานานกว่า 28 ปี ที่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวแคมเปญเพื่อความยั่งยืนในชื่อ “Supalai Self-Proved” ที่ชูพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งการปล่อยแคมเปญนี้ ไม่เพียงเป็นการโชว์ไอเดียครีเอทีฟในเชิงการสื่อสารแล้ว ยังสร้างความต่างไปจากโครงการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วไปจากค่ายอสังหาเจ้าอื่นๆ

นั่นเพราะศุภาลัย ‘กล้า’ ที่ชวนทุกคนมา ‘พิสูจน์’ ถึงนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การริเริ่มของศุภาลัยว่าสามารถ ‘ทำได้จริง’ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม เรียกว่าไม่ได้แค่แคมเปญเดียวแล้วหายไป แต่มีการปูรากฐานเชิงนโยบายอย่างจริงจัง นำไปสู่การเกิดกิจกรรมเชิงสิ่งแวดล้อมมากมาย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ


จากนโยบายสู่การลงมือทำจริง

            ก่อนไปทำความรู้จักแคมเปญ Supalai Self-Proved ต้องย้อนความก่อนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของศุภาลัยในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน แต่เริ่มดำเนินการกันมานานแล้ว ตั้งแต่ในเชิงนโยบายของบริษัทฯ ที่มีการวางแนวทางขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การดำเนินธุรกิจยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ภายใน 3 ปี และพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ

หนึ่งในภารกิจที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง หรือ Waste Management ทำให้ที่ผ่านมาศุภาลัยมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการก่อสร้าง เพื่อวางแผนการจัดการที่ดีให้โครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของศุภาลัย เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณความสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง และสามารถจัดการกับเศษวัสดุก่อสร้างให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ครบ 3 มิติ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี, การศึกษาที่ดี และสังคมอย่างยั่งยืน เพราะศุภาลัยเชื่อว่าการอยู่อยู่อาศัยที่ดีต้องมีรากฐานมาจาก 3 องค์ประกอบนี้

นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ตลอดมาศุภาลัยมีโครงการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมหลากหลายรูปแบบ และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน อย่างเช่น “โครงการรักษ์ทะเล” ที่ศุภาลัย ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเลไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการนําเศษปูนจากการทดสอบแรงอัดในการก่อสร้างมาขึ้นรูปปูนซีเมนต์ใหม่จาก CPAC 3D Printing Solution ให้สามารถพิมพ์ขึ้นรูปวัสดุให้เป็นบ้านปะการังได้ โดยโครงการดังกล่าวมีการนําร่องในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต, เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, เขาหลัก จังหวัดพังงา และเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

หรือการก่อตั้ง “ศุภาลัยสร้างดี” โครงการที่มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน ด้วยการพัฒนาสังคม สร้างอาชีพ ให้โอกาสทางการศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยการนำหลักการการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดี มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งดี ซึ่งจากแนวคิดนี้ถือเป็นการปักธงไปสู่การริเริ่มโครงการสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกหลากหลายรูปแบบมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียวบ้านและคอนโดของศุภาลัยที่ช่วยลดโลกร้อน ลดคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตวัสดุได้มากกว่า 564 ตัน หรือเทียบเท่าปริมาณดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 47,000 ต้นภายใน 1 ปี, กิจกรรมแว่นสร้างสุข จับมือกับหอแว่นกรุ๊ป ตัดแว่นสายตาให้กับคนงานก่อสร้าง, การเลือกใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การร่วมมือกับ AIS รณรงค์การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องถูกวิธี และยังจับมือกับ KBank ติดตั้งโซลาร์รูฟให้ลูกบ้านศุภาลัยฟรี

ไปจนถึงการคิดค้นนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างบ้านและคอนโดประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ซึ่งนำมาใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัยหลายโครงการ จนได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน
 

Supalai Self-Proved แคมเปญสื่อสารสุดครีเอต 

มาถึงแคมเปญล่าสุด Supalai Self-Proved ที่ศุภาลัยเลือกถ่ายทอดเรื่องราวการคิดค้นนวัตกรรมก่อสร้าง การจัดการของเสียเพื่อลดปริมาณขยะสิ่งแวดล้อม ซึ่งศุภาลัยมุ่งมั่นมาตลอด ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชื่อ Greta vs The World ที่มีตัวละครสมมติ ชื่อ เกรตา ธันเบิร์ก นักรณรงค์สิ่งแวดล้อม มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ผู้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เชื่อว่าบริษัทอสังหาจะทำเรื่องยั่งยืนเพื่อโลกได้จริง และคอยที่จะตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา โดยมี ‘ท่อสี่ทาง’ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของศุภาลัย คอยตอบคำถามของเกรตาว่าศุภาลัยมีวิธีคิดและมีวิธีสร้างความยั่งยืนผ่านกระบวนการทำงานก่อสร้างเพื่อไปสู่การรักษ์โลกได้อย่างไร?  

ต้องยกนิ้วก่อนเลยว่าภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เล่าเรื่องออกมาได้ครีเอทีฟและโดนใจผู้บริโภคอยู่ไม่น้อย ทั้งวิธีการเล่าเรื่องที่มีอารมณ์ขันแบบกวนๆ และความเข้าใจผู้บริโภคยุคนี้ ที่มักจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ฉะนั้นศุภาลัยเลยใช้วิธีให้ ‘เกรตา’ มาเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้บริโภคไปเสียเลย พร้อมกับชวนมาพิสูจน์ผลลัพธ์ของนวัตกรรมการก่อสร้างรักษ์โลกว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริง ผ่าน Supalai Waste Meter มาตรวัดปริมาณขยะจากการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ของศุภาลัยให้น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยศุภาลัยกล้านำมาให้ทุกคนวัดว่าในไซต์ก่อสร้างสามารถลดปริมาณขยะได้จริงๆ แล้วยังบังคับตัวเองไม่ให้สร้างขยะเกินมาตรฐานการก่อสร้างอีกด้วย โดยเริ่มต้นที่ไซต์ก่อสร้างโครงการแรก ที่ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ


สำหรับคนคิดเยอะ อาจสงสัยว่าแล้วขยะจากไซต์ก่อสร้าง มันจะหายไปไหนล่ะ? ตัวละคร ‘ท่อสี่ทาง’ ได้ตอบคำถามคาใจเรื่องนี้ไว้ในภาพยนตร์โฆษณาแล้ว

นั่นคือ ศุภาลัยเลือกใช้กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้แนวคิด 3 หลักการ เพื่อมาบริหารจัดการเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด หรือที่เรียกว่า Waste Management ได้แก่

  • การลดการใช้ : การต่อท่อแบบใหม่ ใช้วัสดุน้อยลง ด้วยการคำนวณปริมาณท่อตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบ Shop Drawing , การใช้ท่อ Made to Order เพื่อให้พอดีกับการใช้ , การคิดค้นการต่อท่อแบบใหม่โดยใช้ท่อ 4 ทาง, การใช้ท่อระบบดับเพลิงแบบไร้ข้อต่อ ซึ่งวิธีการที่กล่าวมาทั้งหมดจะช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นและลดปริมาณขยะเศษท่อไปได้เทียบเท่าความยาวหลายร้อยกิโลเมตรโดยวิธีคิดเดียวกันนี้ยังนำมาใช้กับการออกแบบพื้นที่ให้พอดีกับขนาดกระเบื้อง เพื่อให้เหลือเศษกระเบื้องน้อยที่สุดอีกด้วย

  • หาวิธีใช้ซ้ำด้วยวัสดุหมุนเวียน : การเปลี่ยนฐานที่วางอิฐมวลเบาจากการใช้พาเลทไม้มาเป็นพาเลทพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้ จากเดิมที่ใช้เพียงครั้งเดียว มาเป็นการใช้พาเลทพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำหมุนเวียนใช้ได้ถึง 100 ครั้งฟังดูจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่วิธีการนี้สามารถช่วยลดขยะพาเลทไม้เทียบเท่าต้นไม้  จำนวน 18,157 ต้น หรือการนำอิฐมวลเบาที่เหลือจากการสร้างบ้านนำมาใช้ซ้ำด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นกระถางรักษ์น้ำ หรือสายรัดวัสดุก่อสร้างก็นำมาสาน ใช้เป็นตระกร้า กระเป๋า

  • นำกลับมาใช้ใหม่ : การนำคอนกรีตที่เหลือมาทำ Subbase ถนน หรือการรีไซเคิลเศษวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ทางศุภาลัยร่วมมือกับพันธมิตรที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแบรนด์อสังหาฯ ก็สามารถสร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามโลกของเราจะดีขึ้นได้คงไม่ได้อาศัยเพียงใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่ต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจจากทุกคนที่พร้อมจะสร้างความยั่งยืนที่ดีร่วมกัน

ทั้งนี้สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณา “Supalai Self-Proved” ได้ทาง https://youtu.be/IiQWsHHeFuA และสามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมเพิ่มเติม ได้ที่ https://srangdee.supalai.com/selfproved/