ปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนให้ความสนใจ รวมทั้งมีรูปแบบและลักษณะการลงทุนที่หลากหลาย เช่นเดียวกับ “เรียลเอ็กซ์” (RealX Investment Token) หรือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ที่นำเอาสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างอสังหาริมทรัพย์มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล นับเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเข้าถึงการลงทุนคอนโดฯ ลักชัวรี่ใจกลางเมืองให้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อคอนโดทั้งยูนิต ลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่าน Token XApplication

 

ทำความรู้จัก RealX โทเคนดิจิทัล กับนวัตกรรมการลงทุนที่มีคอนโดหรูเป็นสินทรัพย์อ้างอิง

สำหรับโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ร่วมกับ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล และ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด โดยโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” นี้มาจากแนวคิดการนำคอนโดฯ ลักชัวรี่ใจกลางเมือง ภายใต้แบรนด์ “พาร์ค ออริจิ้น” จาก 3 โครงการ คือ คอนโดฯ พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์, พาร์ค ออริจิ้น พญาไท และ พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการพร้อมเข้าอยู่ จำนวน 361 ยูนิต มาแปลงเป็นหน่วยการลงทุนที่มีขนาดเล็กลงอย่างโทเคนดิจิทัลฯ ทำให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในคอนโดฯ ลักชัวรี่ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้การลงทุนในโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” มีอายุโครงการ 10 ปีนับจากวันที่เริ่มโครงการ

 

สำหรับโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” จะเสนอขายราคา 182 บาทต่อโทเคน โดย 1 โทเคนดิจิทัลฯ จะเทียบเท่าพื้นที่คอนโดฯ ประมาณ 1 ตารางนิ้ว ซึ่งโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” ที่จะดำเนินการ ICO (Initial Coin Offering) ในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 19,230,769 โทเคน หรือคิดเป็นมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 2,400 – 3,500 ล้านบาท

“โครงการ “พาร์ค ออริจิ้น” 3 โครงการ บน 3 ทำเล คือ พร้อมพงษ์, พญาไท และทองหล่อ เป็นโครงการคอนโดฯ ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งมีความต้องการเช่าสูง โดยปัจจุบันทั้ง 3 โครงการเป็นคอนโดฯ พร้อมเข้าอยู่ที่มีการออกแบบให้มีความทันสมัย มีการดูแลรักษาที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง 3 โครงการที่กล่าวมานี้ จะบริหารจัดการโดย บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้”

สำหรับรูปแบบการลงทุนในโทเคนดิจิทัลฯ เรียลเอ็กซ์ จะมีการจัดสรรโดยดุลยพินิจของ Token X โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลำดับการชำระเงินของผู้ลงทุนในแต่ละรายโดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับการจัดสรรก่อน (First come first served) กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณความต้องการซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนแต่ละประเภท สภาวะตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท และเงินที่ได้จากการลงทุนในโทเคนดิจิทัลฯ จะถูกนำไปลงทุนในสัญญา RSTA (Revenue Sale and Transfer Agreement) ให้ได้กระแสรายรับจากทรัพย์สินของโครงการจากบริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์คอนโดฯ พาร์ค ออริจิ้น ทั้ง 3 ทำเล รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม การ ชำระเงินกู้ยืมจากการระดมทุน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลฯ จะได้รับผลตอบแทน 2 ส่วน ประกอบด้วย

ปีที่ 1-5 : รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิของคอนโดฯ ทั้ง 3 โครงการที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยบริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI จะประกันรายรับสุทธิขั้นต่ำของโครงการที่ 4-5%ต่อปี ของมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ ตามลำดับ และสำหรับวิธีการจ่ายผลตอบแทนนั้น จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาทด้วยวิธีการ 2 แบบ คือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร สำหรับผู้ลงทุนที่คงโทเคนดิจิทัลไว้ใน Token XApplication และโอนเข้าบัญชี Cash Balance ของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) สำหรับผู้ลงทุนที่โอนโทเคนไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ปีที่ 6-10 : ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป จะนำห้องว่างที่ไม่ถูกเช่ามาขายสู่ตลาด หากในปีไหนมีสภาพตลาดที่ดี สามารถขายได้เพิ่มอีก +10% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดที่จะขายในปีดังกล่าว เช่น ในปีที่ 7 ระบุไว้ว่าจะขาย 15% แต่สภาพตลาดดี จึงสามารถขายได้ถึง 25% (15% + 10%) ของห้องชุดทั้งหมด และเมื่อขายได้จะกระจายรายรับสุทธิคืนให้ผู้ถือโทเคนฯ ส่วนห้องชุดที่ไม่ได้มีการขายออกสู่ตลาด ผู้ถือโทเคนจะยังคงได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าสุทธิเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ก่อนการซื้อโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอกซ์” ผู้ซื้อทุกรายจะต้องเปิดกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Wallet) ของทาง TokenX (บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน SCBx) ก่อน หลังจากนั้นผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถเลือกได้ว่าจะโอนโทเคนดิจิทัลใน Digital Wallet ไปยังตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้การรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรับผลตอบแทนตามโปรแกรมแบบในช่วงระหว่าง 10 ปี

อย่างไรก็ดีหากผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้ทำการโอนโทเคน ดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว จะไม่สามารถโอนกลับมายัง Digital Wallet ที่เปิดไว้กับ TokenX ได้*

*หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งให้ผู้ถือโทเคน ดิจิทัลทราบต่อไป

สำหรับวิธีการลงทะเบียนเพื่อจองซื้อ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อจองซื้อได้ที่ Mobile Application “TokenX”  และชำระเงินผ่าน SCB EASY** และช่องทางอื่นที่ถูกกำหนด 

**สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 

ลงทุนให้ปลอดภัยผ่านระบบจัดการกองทุนชั้นนำที่เชื่อถือได้

สำหรับโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” จะระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) อย่าง บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ Token X ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ทำให้สามารถไว้วางใจได้ว่าการทำธุรกรรมมีความปลอดภัยสูง  อีกทั้งระบบงาน ICO Portal ของ Token X ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ และได้รับการตรวจสอบจากที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอก

ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และจากการทำงานร่วมกับ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นทรัสตีที่ช่วยดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนที่ลงทุนในโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์”

ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่ ที่จะต้องโอนหุ้นทั้งหมด (100%) ใน บริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทรัสตีเพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ กองทรัสต์ (ซึ่งภายหลังจากการรับโอนดังกล่าว ทรัสตีจะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทยอีก 2 รายซึ่งทรัสตีเป็นผู้แต่งตั้งถือหุ้น อีกรายละ 1 หุ้น) โดยทรัสตีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์และถือกรรมสิทธิ์ในนามของกองทรัสต์เพื่อมิให้ทรัพย์สิน โครงการ ถูกจำหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพัน โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี หรือไม่เป็นไปตามสัญญา (ปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน และร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อขอเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ เรียลเอ็กซ์ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ICO) ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

 

3 โครงการคอนโดมิเนียมบน 3 ทำเลศักยภาพ สู่นวัตกรรมการลงทุนมิติใหม่

คอนโดมิเนียม 3 โครงการภายใต้แบรนด์ “พาร์ค ออริจิ้น” ที่จะนำเข้าสู่ RealX โทเคนดิจิตัลในฐานะสินทรัพย์อ้างอิง เป็นโครงการใหม่บนทำเลศักยภาพสูง ที่มีความครบครันทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนส่งมวลชน แหล่งงาน แหล่งไลฟ์สไตล์ และมีความต้องการสูง ได้แก่

ทำเลพร้อมพงษ์ : ศักยภาพและจุดเด่นของทำเล

ทำเลพร้อมพงษ์ หนึ่งในทำเลใจกลางเมืองที่ขึ้นแท่น Super Luxury Location ด้วยการรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำ ทั้งยังมีที่ดินในการพัฒนาที่จำกัด ทำให้ราคาที่ดินในทำเลพร้อมพงษ์ปรับตัวสูงขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ รอบปี 2566 ซอยสุขุมวิท 24 มีราคาประเมินสูงถึง 300,000 บาทต่อตารางวา โดยโครงการ Park Origin Phrom Phong ตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 22 และสุขุมวิท 24 (สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง) เชื่อมสู่ BTS พร้อมพงษ์และถนนพระราม 4 ได้อย่างสะดวก ปัจจุบันโครงการมียอดขายอยู่ที่ 67.14% ซึ่งห้องที่นำมาทำสินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในยอดขายส่วนนี้ แต่หากนำห้องที่ขายไปแล้วมารวมกันกับสินทรัพย์อ้างอิงจะทำให้ในปัจจุบันโครงการนี้ไม่มีห้องเหลือขายแล้ว

ข้อมูลจาก Park Origin Phrom Phong พบว่าในโซนนี้มีผู้อยู่อาศัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นและชาวยุโรป โดยเป็นกลุ่ม Expat ที่เข้ามาพำนักในระยะยาว (Long stayer) และมีแหล่งงานในย่าน CBD โซนสุขุมวิทและสีลม-สาทร อีกทั้งยังมีกลุ่มที่ต้องการเช่าระยะเวลาชั่วคราวด้วย

นอกจากนี้ทำเลพร้อมพงษ์ยังเป็นทำเลที่มีความเป็น Luxury Lifestyle เนื่องจากมีโครงการ Em District (The Emporium / The Emquatier / The EmSphere) ศูนย์การค้าที่รวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่มีพื้นที่รวมกว่า 650,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังมีโอกาสจากเมกะโปรเจ็กต์ในโซนพระราม 4 ทั้งที่เสร็จแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ธนาคารยูโอบี (สำนักงานใหญ่), The PARQ หรือ Dusit Central Park และ ONE Bangkok ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมมากกว่า 1.72 แสนล้านบาท ดึงดูด Expat และดีมานด์คุณภาพในอนาคตไม่น้อยกว่า 40,000 คน

สำหรับผลตอบแทนการลงทุนคอนโดในทำเลพร้อมพงษ์สามารถสร้าง Rental Yield เฉลี่ย 4.9% ต่อปี ราคาค่าเช่าต่อเดือนมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดห้องและสภาพของโครงการ โดยข้อมูลจาก Origin Property ระบุว่า ห้องแบบสตูดิโอ ขนาด 27-45 ตร.ม. ปล่อยเช่าได้ 25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน, 1 ห้องนอน ขนาด 30-55 ตร.ม. ค่าเช่าต่อเดือนอยู่ที่ 30,000 - 45,000 บาท และ 2 ห้องนอน ขนาด 50 - 80 ตร.ม. ค่าเช่าประมาณ 55,000 - 69,000 บาทต่อเดือน ด้านผลตอบแทนในการถือครองกรรมสิทธิ์สามารถสร้าง Cap Gain เฉลี่ย 6.4% ต่อปี

*ขอบคุณข้อมูลราคาเช่าผลตอบแทนจาก Origin Property

 

ทำเลทองหล่อ  : ศักยภาพและจุดเด่นของทำเล

ทองหล่อ ย่านไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยหลับใหลที่มีราคาร้อนแรงที่สุดอีกทำเลหนึ่งของกรุงเทพฯ ความเป็น Rare Location ของทำเลทองหล่อเกิดจากขนาดที่ดินที่จำกัด ทำให้โอกาสในการเกิดโครงการใหม่ไม่ง่ายนัก โดยโครงการ PARK Origin Thonglor ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงสวย (Arena 10) ที่สามารถเชื่อมได้ทั้งซอยทองหล่อและซอยเอกมัย เชื่อมถนนสุขุมวิทและถนนเพชรบุรีได้สะดวก รวมถึงสามารเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ 2 สถานี ได้แก่ BTS ทองหล่อและ BTS เอกมัย โดยห้องที่เลือกมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงนั้นคือห้องประเภท simplex ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าย่านทองหล่อและความง่ายในการดูแลรักษาห้องชุด

สำหรับผู้อยู่อาศัยในทำเลทองหล่อ จากข้อมูลของ PARK Origin Thonglor พบว่าปัจจุบันผู้อยู่อาศัยในทองหล่อมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอาศัยในระยะยาว 4-5 ปี ทั้งอยู่คนเดียวและมีครอบครัวมาอยู่ด้วย พิจารณาได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกในทำเลที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านอาหารหลายสัญชาติ โดยเฉพาะร้านสำหรับชาวญี่ปุ่น 

อีกทั้งทองหล่อ คือแสงสีชั้นนำของเมืองกรุงเทพ เพราะในทำเลเต็มไปด้วย Premium Lifestyle รองรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีกำลังซื้อสูง มีความหลากหลายและครบครัน ตั้งแต่แหล่งไลฟ์สไตล์ที่รองรับทั้งระดับครอบครัวและคนทั่วไป, แหล่งจับจ่ายที่รองรับชาวต่างชาติ, โรงพยาบาลชั้นนำ และโรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง

ด้านการเข้าถึง (Accessibility) ทำเลทองหล่อนับว่าเป็นทำเลที่ ‘เดินได้ เดินดี’ อีกทั้งในอนาคตยังมีแผนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลสายสีเทา ที่มีเส้นทางระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะที่ 2 ช่วงพระโขนง-พระราม 3 และระยะที่ 3 ช่วงพระราม 3-ท่าพระ เชื่อมทองหล่อสู่ย่านอื่นๆ ได้สะดวกรอบกรุง โดยสถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานีทองหล่อซอย 10 ใกล้กับโครงการ 

การลงทุนปล่อยเช่าคอนโดในย่านทองหล่อ สร้าง Rental Yield เฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งรูปแบบห้องที่ได้รับความนิยมเช่า คือ 1 ห้องนอน ขนาด 30-60 ตร.ม. และ 2 ห้องนอน ขนาด 55-100 ตร.ม. ราคาค่าเช่าตั้งแต่ 28,000 ไปจนถึง 80,000 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้เช่ามักนิยมอาศัยรวมกันเป็นครอบครัว ทำให้มีความต้องการห้องขนาดใหญ่ กลุ่มผู้เช่าในทำเลนี้ส่วนใหญ่กว่า 60% เป็นชาวญี่ปุ่น ส่วนผู้เช่าอีก 40% เป็นชาวสิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี จีน ยุโรปและอเมริกัน สร้าง Cap gain เฉลี่ย 6% ต่อปี

*ขอบคุณข้อมูลราคาเช่าผลตอบแทนจาก Origin Property

 

ทำเลพญาไท : ศักยภาพและจุดเด่นของทำเล

พญาไทเป็นทำเลที่มีความเคลื่อนไหวให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นทำเลเมืองชั้นใน (Inner Urban Area) ที่มีความครบครันสูง มีระบบรถขนส่งมวลชน 2 ประเภท ทั้งรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวและแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รวมถึงการเป็นย่านเชื่อมต่อเมือง ทำให้ทำเลพญาไทเป็นย่านที่มีความหลากหลาย ผสมผสานทั้งการเป็นย่านพาณิชยกรรม, แหล่งงาน และสถาบันทางการแพทย์ ปัจจุบันราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ถนนพญาไทมีราคาประเมินที่ 500,000 บาทต่อตารางวา โดยโครงการ PARK Origin Phayathai ตั้งอยู่ติดริมถนนพญาไท ใกล้แยกพญาไท และ Interchange รถไฟฟ้าสายสีเขียว-แอร์พอร์ตเรลลิงก์

ทีมงาน Terra Research เคยได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ใช้ชีวิตในทำเลพญาไท พบว่าในช่วงเวลา Worktime พญาไทเป็นทำเลที่มีความคึกคักจากพนักงานออฟฟิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ชาวสิงคโปร์และชาวยุโรป และทำเลพญาไทยังมีโครงการมิกซ์ยูสที่กำลังดำเนินการหลายแห่ง รวมพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ซึ่งจะดึงดูดดีมานด์ใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม Tech Company และ Medical Tech เข้ามาในทำเล

ช่วงทำเลพญาไทไปจนถึงสะพานควาย เป็นย่านที่มีสถาบันทางการแพทย์รวมกว่า 40 แห่ง เตียงให้บริการกว่า 7,500 เตียง บุคลากรทางการแพทย์รวมกว่า 25,000 คน ทำให้ทำเลพญาไทมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical District)’ ของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District - YMID) ’ ซึ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทั้งทางการแพทย์, นวัตกรรมภาครัฐ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมือง พื้นที่รวม 275,000 ตารางเมตร วงเงินพัฒนา 11,629.65 ล้านบาท สะท้อนแนวโน้มของการเติบโตในทำเล และการดึงดูดดีมานด์ศักยภาพในอนาคตเข้ามาในทำเลได้ชัดเจน

พญาไทเป็นย่านที่มีความหลากหลายอยู่ใกล้สถาบันทางการแพทย์ แหล่งงาน และสถานศึกษา กลุ่มผู้เช่าหลักในทำเลนี้จึงเป็นหมอ, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์, ผู้ปกครองนักศึกษา, พนักงานออฟฟิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (Expat) และลูกค้าชาวต่างชาติที่ทำงานกับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางมาจากสนามบิน ด้วยดีมานด์ที่คับคั่งจึงทำให้คอนโดย่านพญาไทสามารถสร้างผลตอบแทน Rental Yield เฉลี่ย 4.7% ต่อปี โดยห้องแบบสตูดิโอ ขนาด 22-29 ตร.ม. ค่าเช่าอยู่ที่ 25,000 - 35,000 บาท, 1 ห้องนอน ขนาด 28-60 ตร.ม. ค่าเช่าต่อเดือนอยู่ที่ 35,000 - 50,000 บาท และ 2 ห้องนอนขนาด 46-100 ตร.ม. ค่าเช่าประมาณ 50,000 - 85,000 บาทต่อเดือน การเติบโตของราคาคอนโดซื้อขายมือสองหรือ Capital Gain เฉลี่ย 6.4% ต่อปี

*ขอบคุณข้อมูลราคาเช่าผลตอบแทนจาก Origin Property

ทรัพย์สินจาก PARK Origin ทั้ง 3 โครงการ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในพื้นที่ใจกลางเมืองและเมืองชั้นในของกรุงเทพ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถคาดหวังดีมานด์ในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม *** สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเตรียมพร้อมก่อนจองซื้อ RealX โดยดาวน์โหลดแอปฯ Token X ได้ที่: https://tokenxapp.page.link/c6wA ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่ https://realxtoken.finance

และทาง RealX Investment Token จะทำการเปิดการขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 1-31 ก.ค. 2566 โดยสามารถซื้อได้ผ่านแอปฯ TokenX ตามด้านบน

สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้