เป็น ช่วงเวลาที่ดี เนื่องจากประเทศไทยถือเอา พิธียกเสาหลักเมืองขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2325 ซึ่งเป็นปีธาตุน้ำ ถือเป็นธาตุทางน้ำ การทำสิ่งต่าง ๆ ของรัฐ จะได้ความช่วยเหลือ ระบบเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น การท่องเที่ยว การเกษตร อาหาร มีการขยายตัวมาก ตลาดหลักทรัพย์มีการขยายตัวแคบ ๆ ปัญหา Bitcoin  การตกงาน ลูกค้า NPL เพิ่มมาก การปิดตัวของบริษัท ฯ ยังมีอยู่ COVID ระบาดขยายเป็นวงกว้าง ศรัทธาสีกากี ศรัทธาขบวนการยุติธรรม การถือครองที่ดิน และธุรกิจ ของคนต่างชาติ ถูกนำมาทบทวน การล้มป่วยของคนสำคัญ สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค ทีมบริหารประเทศเปลี่ยนไป ยังไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จได้ รากเหง้าปัญหา วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา ยาเสพติด การใช้อำนาจ การทุจริต ความยุติธรรม ถูกนำมาพูดถึงเพื่อแก้ไข พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วมหนัก

สถานการณ์ ปี 2566 ของแต่ละธาตุเกิด

คนธาตุดินอ่อน : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 1 ( หลังวันตรุษจีน) : 2501 2511 2521 2531 2541 2551

  • การงานสำเร็จดี แต่ต้องประมาณตนเอง การเงินมีเหลือ เก็บไว้มีเรื่องต้องใช้  สุขภาพดี มีโชค บริวารช่วยงานดี

คนธาตุดินภาชนะ : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 2 : 2502 2512 2522 2532 2542 2552

  • การทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จ จะได้เข้าร่วมงานสำคัญ ลงทุนได้ระยะสั้น ๆ สุขภาพไปตรวจครั้งใหญ่ มีโชคใหญ่ ระวังอุบัติเหตุ คดีความ

คนธาตุโลหะอ่อน : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 3 (หลังวันตรุษจีน) : 2503 2513 2523 2533 2543 2553

  • การงานสำเร็จดี ต้องมีความพยายาม การเงินมีเข้าเก็บไว้ลงทุน สุขภาพต้องดูแล คนโสดอาจเจอคนรู้ใจ

คนธาตุโลหะภาชนะ : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 4 : 2504 2514 2524 2534 2544 2554

  • การงานเป็นไปตามที่ตั้งใจ การเงินมีเงินเหลือเก็บเพื่อนำมาลงทุนสร้างความสำเร็จในอนาคต สุขภาพดี มีงานมงคล อุบัติเหตุ

คนธาตุน้ำน้อย : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 5 (หลังวันตรุษจีน) : 2505 2515 2525 2535 2545 2555

  • มีงานให้ทำมาก จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เกิดการยอมรับ มีการเติบโตในงานที่ทำได้ดี การเงินคล่อง

คนธาตุน้ำใหญ่ :  เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 6 : 2506 2516 2526 2536 2546 2556

  • การงานได้ทำงานสำคัญ ขยายงาน มีโอกาสได้เลื่อนปรับตำแหน่ง การเงินคล่องตัว คนโสดมีโอกาสได้คู่ คนเจ็บไข้อาการดีขึ้น

คนธาตุไม้เล็ก : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 7 (หลังวันตรุษจีน) : 2507 2517 2527 2537 2547 2557

  • การงานดีก้าวหน้า มีคนให้การช่วยเหลือ มีโอกาสดี และได้รับการสนับสนุน ได้ทำงานร่วมกับผู้มีความเชี่ยวชาญ

คนธาตุไม้ใหญ่ : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 8 : 2508 2518 2528 2538 2548 2558

  • การทำงานสำเร็จดีมาก สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดี  การขยายงานได้ดี มีโอกาสทำงานสำคัญ ได้เลื่อนตำแหน่ง มีโชค ระวังอ้วน

คนธาตุไฟลุก : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 9 (หลังวันตรุษจีน) : 2509 2519 2529 2539 2549 2559

  • ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจ มีโอกาสมีคดีความ บาดเจ็บ ล้มป่วย ธุรกิจขาดทุน ของหาย ถูกใส่ร้าย เหนื่อย

คนธาตุไฟมอด : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 0  : 2500 2510 2520 2530 2540 2550

  • การงานมีปัญหามาก ถูกเอาแปรียบ เสียทั้งเงินและเวลา เข้าโรงพยาบาล มีคดีความ ธุรกิจถูกโกง ตกงาน อุบัติเหตุ การแยกทาง