“เศรษฐกิจการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค ในขณะที่โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ มีมูลค่าเงินทุนสูงในกทม. และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง”

ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ เดือนสิงหาคม 2565 มีจำนวน 7,272 คัน ขยายตัวที่ 31.3 %yoy เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (และหากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 4.84 %mom_sa เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก่อนหน้า) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 79.7 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก และชลบุรี
2) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 48.4 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ น่าน และลำปาง
3) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 40.6%yoy โดยมีการขยายตัวได้ดีในจังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
4) ภาคอีสาน ขยายตัวที่ 23.6 %yoy โดยจังหวัดที่มีการขยายตัวได้ดี ได้แก่ จ้งหวัด นครพนม สกลนคร บึงกาฬ และชัยภูมิ
5) กทม. และปริมณฑล ขยายตัวที่ 19.2 %yoy โดยจังหวัดที่ขยายตัวได้แก่จังหวัดนนทบุรี สมุทปราการ และนครปฐม
6 ) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 14.0 %yoy โดยมีการขยายตัวได้ดีในจังหวัดนราธิวาส สตูล ภูเก็ต และปัตตานี
7) ภาคตะวันตก ขยายตัวที่ 13.2 %yoy โดยมีการขยายตัวได้ดีในจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ เดือนสิงหาคม 2565 มีมูลค่า 9,803 ล้านบาท ตามการลงทุนที่กระจายในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะ
1) กทม. และปริมณฑล มีเงินทุนมูลค่า 5,203 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,291 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนของ โรงงานวิจัย,พัฒนาและผลิตวัคซีนหรือสารชีววัตถุมูลค่าสูง จำนวน 2,876 ล้านบาท และตามการลงทุนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1,142.15 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานห้องเย็น จำนวน 513.32 ล้านบาท และเงินทุนของโรงงานผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและยาสำเร็จรูปจากสมุนไพร จำนวน 260 ล้านบาทเป็นสำคัญ
2 ) ภาคตะวันออก มีเงินทุนมูลค่า 2,528.80 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1,738 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนของโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1,730 ล้านบาท เป็นสำคัญ
3 ) ภาคกลาง มีเงินทุนมูลค่า 893 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 717.80 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนของผลิตน้ำดื่ม จำนวน 230 ล้านบาท และเงินทุนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า เช่น คาปาซิเตอร์ (Capacitor) จำนวน 208.72 ล้านบาท เป็นสำคัญ

เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภูมิภาค