ปัจจุบันนี้ “เทคโนโลยี” มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลง “โลก” ไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงงานก่อสร้างที่ “เทคโนโลยี” เข้ามามีบทบาทยกระดับให้งานก่อสร้างทำงานได้รวดเร็วขึ้น และยังสามารถมองเห็นภาพจำลองได้ก่อนการสร้างจริงผ่านแบบจำลอง 3 มิติ

แน่นอนว่า “CPAC” ผู้ผลิตคอนกรีตอันดับหนึ่งที่มีประสบการณ์คอนกรีตยาวนานกว่า 60 ปี ปัจจุบันคือหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจร ที่มีโซลูชันงานก่อสร้างมากกว่า 200 บริการ ผ่านแบรนด์ “ซีแพค กรีน โซลูชัน” (CPAC Green Solution) ล่าสุดได้เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณา ชุด Time to Change to CPAC Green Solution ที่บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของงานก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอนการทำงาน สะท้อนถึงแนวคิดของ CPAC Green Solution ที่พัฒนารูปแบบให้ ล้ำ เปลี่ยน โลก ผู้นำด้านบริการโซลูชัน ก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

https://www.youtube.com/watch?v=7tFUJ8Eytnk

 

สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ได้สื่อถึงหัวใจสำคัญของ CPAC Green Solution ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสังคมควบคู่กับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการสร้าง Eco system เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมก่อสร้างสีเขียวมาให้บริการ เริ่มตั้งแต่ออกแบบ ก่อสร้าง และดูแลหลังก่อสร้าง เพื่อช่วยลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและทำให้การทำงานของลูกค้าสะดวก รวดเร็ว แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็น เจ้าของโครงการ, วิศวกร, สถาปนิก ผู้รับเหมา ดีไซน์เนอร์ ผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง หรือเจ้าของบ้าน ที่ไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างเลย ก็สามารถเข้ามาใช้บริการจาก CPAC Green Solution ได้ เพราะหัวใจหลักของ CPAC Green Solution  เกิดจากการนำ “เทคโนโลยีดิจิทัล” มาผลักดัน “นวัตกรรมก่อสร้าง” กลายเป็น End to End Service Solution หรือการตอบโจทย์ลูกค้าครบจบในที่เดียว ทำให้ลูกค้าสามารถรับคำปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อให้งานก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร อาทิ

CPAC Drone Solution

การใช้ Smart Technology for safety in Hazard Area นวัตกรรมโดรนที่ติดตั้งเซนเซอร์รอบทิศทาง เพื่อตรวจสอบในพื้นที่ปิดและเข้าถึงได้ยาก เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือตรวจสอบความผิดปกติ ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายแทนการใช้คนเข้าไปสำรวจในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและเข้าถึงได้ยาก

CPAC BIM

เป็นการนำ Digital Construction มาใช้บริหารโครงการ ติดตามและควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการเทียบกับแผน ช่วยลด Waste (เวลา แรงงาน เศษวัสดุ) ระหว่างการก่อสร้างได้ 5-15% ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของโครงการ และลดความผิดพลาดในงานก่อสร้าง (Reject หรือ Rework)

CPAC LOW RISE BUILDING SOLUTION

นวัตกรรมการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ด้วยระบบพรีแคส ที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งผนัง พื้น บันไดและคาน ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงาน พร้อมนำไปติดตั้งที่หน้างานได้ทันที ช่วยลดเศษวัสดุหน้างาน ดูแลครบตั้งแต่การออกแบบงานก่อสร้าง จนถึงงานสถาปัตย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ

CPAC 3D PRINTING SOLUTION

นวัตกรรมก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D Concrete Printing ซึ่งเป็นการนำเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาดใหญ่ ขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ จากเอสซีจี เพื่อขึ้นรูปผนังอาคาร หรือชิ้นส่วนของอาคาร ตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่ง โดยสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้างเลย (on-site)

และแบบผลิตจากโรงงาน (off-site) Freeform ด้วยการออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ หรือ Parametric Design ที่มีจุดเด่นตรงที่รูปฟอร์มอันเป็นเอกลักษณ์, Lead Trend รูปแบบทันสมัย ไม่ซ้ำใคร, Speed ทำให้สามารถก่อสร้างได้เร็วขึ้น 30% ในส่วนของการก่อสร้างผนัง, Manpower ใช้แรงงานน้อยลง 50% โดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย

CPAC Green Solution พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวงการก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ครบวงจรและนวัตกรรมก่อสร้างมาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง “เพื่อ Turn Waste to Value จากไร้ค่า...สู่ล้ำค่า” เปลี่ยนแนวคิดจากงานก่อสร้างในรูปแบบเดิมให้รวดเร็ว ทันใจ รับเทรนด์งานก่อสร้างยุคใหม่ และที่สำคัญต้องรักษ์โลก ให้ทุกขั้นตอนของงานก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการสูญเสีย ลดเศษวัสดุที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และยังช่วยลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของ CPAC Green Solution ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับให้วงการก่อสร้างไทย ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนสุทธิต่ำ หรือ Low Carbon Economy ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  CPAC Contact Center: 02-555-5555
หรือ CPAC Solution Center (CSC) 23 สาขา
และ www.cpac.co.th

#CPAC #CPACGreenSolution #ล้ำเปลี่ยนโลก

#TimetoChangetoCPACGreenSolution #ซีแพค