สศม. ขอรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ (Regional Weekly) ณ 20 พ.ค. 65 ดังนี้
(1) ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ เดือน เม.ย. 65 ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0
(2) โรงงานเริ่มประกอบกิจการ เดือน เม.ย. 65 ในภาพรวม มีมูลค่าลงทุน 13,055 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินทุนสูงใน ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และกทม. และปริมณฑล

“เศรษฐกิจการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาค ในขณะที่โรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ มีมูลค่าเงินทุนสูงในภาคตะวันออก ภาคอีสาน และกทม. และปริมณฑล”

          ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ เดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 6,106 คัน ขยายตัวที่ 2.0 %yoy ขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า (และหากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 0.14 %mom_sa เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กทม. และปริมณฑล ขยายตัวที่ 21.1 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดสมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ
2) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 6.3 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดตาก พิจิตร และแพร่
3) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 2.0 %yoy มีการขยายตัวได้ดีในจังหวัดตรัง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
4) ภาคอีสาน หดตัวที่ -0.8 %yoy โดยจังหวัดที่มีการขยายตัวได้แก่ จ้งหวัดนครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
5) ภาคตะวันออก หดตัวที่ -8.1 %yoy โดยจังหวัดที่ขยายตัวได้แก่จังหวัดตราด และนครนายก
6 ) ภาคกลาง หดตัวที่ -9.4 %yoy โดยมีการขยายตัวได้ในจังหวัดสระบุรี
7) ภาคตะวันตก หดตัวที่ -23.1 %yoy โดยหดตัวในทุกจังหวัดของภูมิภาค

เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ เดือนเมษายน 2565 มีมูลค่า 13,055 ล้านบาท ตามการลงทุนที่กระจายในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะ
1) ภาคตะวันออก มีเงินทุนมูลค่า 7,342 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดระยอง จำนวน 5,301 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 115 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ 114.4 ตัน/ชม.และจำหนายไอน้ำ 40 ตัน/ชม. จำนวน 4,650 ล้านบาท และเงินทุนของโรงงานล้าง บด สับ หลอม ผลิตเม็ดพลาสติกจำนวน 573 ล้านบาท และตามการลงทุนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,663 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานผลิตผลิตณ์ประเภทสารเคมีสำหรับยางและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระยาง จำนวน 1,109.5 ล้านบาท เป็นสำคัญ
2 ) ภาคอีสาน มีเงินทุนมูลค่า 3,521 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,149 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานการทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3,093.5 ล้านบาท เป็น
3 ) กทม. และปริมณฑล มีเงินทุนมูลค่า 1,376 ล้านบาท ตามการลงทุนในจังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 556.15 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของบริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์. จำนวน 495.15 ล้านบาท เป็นสำคัญ


SOURCE : Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3272