ภาพรวมประเทศไทย ปี 2565 เป็น ช่วงเวลาที่ดี เนื่องจากประเทศไทยถือเอา พิธียกเสาหลักเมืองขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2325 ซึ่งเป็นปีธาตุน้ำ ทางน้ำ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีการปรับตัว ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นตามแรงขับเคลื่อน ในกลุ่มธุรกิจรายย้อย แต่ไม่มากนัก เน้นธุรกิจ อาหาร การบริการ เกษตร จะดี การก่อสร้างมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้าง อุตสาหกรรมยังแบกรับภาระอยู่มาก สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ผู้คนต่างคนต่างอยู่ การจี้ปล้น ยาเสพติด มีปัญหามาก โควิด 19 ไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากนัก เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ การเมืองยังเดินหน้าได้ เกิดการรวมตัวของพรรคเล็ก พรรคน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อรัฐบาล

คนธาตุดินอ่อน : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 1 ( หลังวันตรุษจีน) : ได้รับความสำเร็จก้าวหน้า มีอำนาจ ชนะการแข่งขัน สามารถลงทุนขยายงานได้ในช่วง ม.ค.- มี.ค. และปลายปี

คนธาตุดินภาชนะ : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 2 :  เป็นปีที่ดี ชนะคู่แข่ง ได้เปรียบในการแข่งขัน การลงทุนจะสร้างกำไร และความสำเร็จดี โดยเฉพาะ ช่วงต้นปี และปลายปี

คนธาตุโลหะอ่อน : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 3 (หลังวันตรุษจีน) : ช่วงเวลาที่ต้องสร้างงานเพื่อผู้อื่น งานที่ทำจะส่งผลต่ออนาคต จึงต้องวางแผนให้ดี มีความอดทน ต้นปีเหนื่อย

คนธาตุโลหะภาชนะ : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 4 : ต้องเข้าไปแบกรับภาระเพื่อส่วนรวม อาจต้องมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม เสียเวลา จึงต้องเลือกช่วยงานในสิ่งที่จะส่งผลดีในอนาคต

คนธาตุน้ำน้อย : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 5 (หลังวันตรุษจีน) : ได้แสดงความสามารถ สร้างการยอมรับ การงานก้าวหน้าได้ดี มีกำไร  โดยเฉพาะช่วงต้นปี และปลายปี

คนธาตุน้ำใหญ่ :  เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 6 : การงานก้าวหน้ามาก มีคนสนุบสนุน และได้รับการนับถือ สร้างความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจ การลงทุนระยะสั้น ๆ สร้างกำไร

คนธาตุไม้เล็ก : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 7 (หลังวันตรุษจีน) : มีโชค โอกาสดี ๆ เข้ามา ได้รับการสนับสนุน การงานก้าวหน้า เหมาะแก่การเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ช่วง ปลายปี ก.ย -ธ.ค.

คนธาตุไม้ใหญ่ : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 8 : เวลาแห่งความสำเร็จ มีโชคใหญ่ การทำการงานก้าวหน้า เหมาะที่จะเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ต้องการ ช่วงต้นปีเหนื่อย ปลายปีสำเร็จดี

คนธาตุไฟลุก : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 9 (หลังวันตรุษจีน) :  เกิดอุปสรรค ปัญหาในการทำงาน ถูกกดดัน ถูกเอาเปรียบ ควรเลี่ยงไม่ปะทะด้วย ต้นปียังไปได้ ปลายปีไม่ดี

คนธาตุไฟมอด : เกิดปี พ.ศ. ลงท้ายด้วย 0  : ช่วงเวลาที่ไม่ดี เกิดปัญหา อุปสรรค เกิดความเสียหาย เลี่ยงการปะทะจะแพ้ ไม่ลงทุน มีสติ ต้นปี กลางปี ยังไปได้ ปลายปีไม่ดี