ในประเทศไทยของเราเมื่อเราเดินไปไหนก็มักจะพบชาวต่างชาติมากมาย ซึ่งก็มีทั้งมาทำงานและท่องเที่ยว วันนี้เราจะมาดู จังหวัดของประเทศไทยที่มีชาวต่างชาติทำงานมากที่สุด จำนวน 5 อันดับแรก จากข้อมูล สถิติการทำงานของคนต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2564 ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (https://bit.ly/3Dk7swF) ประเทศไทยมีชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานทั้งหมด 2,348,913 คน จังหวัดที่มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ห้าอันดับแรก มีดังนี้

อันดับที่ 5 เชียงใหม่ (130,904 คน)

A picture containing sky, mountain, nature, outdoor

Description automatically generated

รูปจาก BBC

         อันดับที่ 5 เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน 130,904 คน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 29%

อันดับที่ 4 สมุทรปราการ (135,408 คน)

A bridge over a body of water

Description automatically generated with medium confidence

รูปจาก Britannica

         อันดับที่ 4 เป็นของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจำนวนคนต่างชาติเพศชายถึง 59 %

อันดับที่ 3 ชลบุรี 140,445 คน

A city next to a body of water

Description automatically generated with medium confidence

รูปจาก Tripadvisor

         อันดับที่ 3 เป็นจังหวัดชลบุรี โดยมีคนที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่ 34%

อันดับที่ 2 สมุทรสาคร 213,642 คน