TerraBKK ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สุดยอดแบรนด์อสังหาฯ ที่ครองใจคุณ" ลุ้นรับของรางวัล ใช้เวลาในตอบไม่เกิน 15 นาที โดยมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์อสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนจะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล มูลค่ารางวัลรวมกว่า 51,000 บาท 

  • iPhone 13 (128 GB) มูลค่า 29,900 บาท (1 รางวัล)

  • iPad Gen 9 รุ่น 10.2 นิ้ว แบบ Wifi 64 GB มูลค่า 11,400 บาท (1 รางวัล)

  • บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท (100 รางวัล) 

*เพียงตอบแบบสอบถามครบถ้วนและแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะ มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตร Starbucks มากขึ้น

กติกา

  • ทางทีมงาน TerraBKK จะสุ่มคัดเลือกผู้ที่ทำแบบสอบถามจนครบถ้วนจำนวน 102 ท่าน เพื่อรับของรางวัล iPhone 13 มูลค่า 29,900 บาท 1 รางวัล, iPad Gen 9 มูลค่า 11,400 บาท 1 รางวัล และ บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท 100 รางวัล

  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ 

  • ผู้โชคดีที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ชื่อที่กรอกในแบบสอบถามเท่านั้น 

  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

  • ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/TERRABKK และทาง www.terrabkk.com ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564  

**ผู้รับรางวัลมีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (เฉพาะ iPhone 13 มูลค่า 29,900 บาทและ ipad Gen 9 มูลค่า 11,400 บาท)