TERRABKK ชวนแฟนๆ ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คุณเลือกเป็นที่ 1 ในใจ ลุ้นรับ iPad 10.2 นิ้ว 64gb และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 24,000 บาท เพื่อสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ ใช้เวลาในตอบไม่เกิน 15 นาที โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนาโครงการ 

สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนจะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล

     ◉    iPad รุ่น 10.2 นิ้ว Wi-fi 64 GB  มูลค่า 11,400 บาท จำนวน 1 รางวัล

     ◉    หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mi Robot Vacuum-Mop  มูลค่า 6,999 บาท จำนวน 1 รางวัล

     ◉   บัตร STARBUCKS  มูลค่า 200 บาท จำนวน 30 รางวัล

เงื่อนไขและกติกา 

- ทางทีมงาน TerraBKK จะสุ่มคัดเลือกผู้ที่ทำแบบสอบถามจนครบถ้วน จำนวน 32 ท่าน เพื่อรับของรางวัล

- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ผู้โชคดีที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ชื่อที่กรอกในแบบสอบถามเท่านั้น

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

- ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/TERRABKK และทาง www.terrabkk.com ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

- ผู้รับรางวัลมีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (เฉพาะ iPad 10.2 นิ้ว และ Mi Robot)