ในยุคนี้ที่การตื่นตัวในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและมีการกล่าวถึงอยู่แทบทุกแห่งหน การจัดการปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวันก็เป็นความท้าทายอย่างมากที่ทำให้เกิดหลายๆ ไอเดียในดารนำวัสดุจากขยะกลับมาใช้ใหม่ ที่เห็นได้ชัดก็เป็นในเรื่องของเสื้อผ้า รองเท้า ที่หลายๆ แบรนด์ชั้นนำอย่าง ไนกี้ หรือ อาดิดาส ได้มีการวัสดุรีไซเคิลมาใช้กับผลิตภัณท์ของตัวเอง ซึ่งกระแสนี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในวงการเสื้อผ้า แต่ยังแผ่ไปถึงแวดวงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน

ผลิตก้อนอิฐที่แข็งแกร่งจากเศษพลาสติค

                  ประเทศเคนยาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาเรื่องขยะอยู่ในระดับที่ถือว่าวิกฤต สืบเนื่องจากนโยบายการค้าที่เปิดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถนำขยะประเภทต่างๆ จากประเทศของตนเองมาไว้ที่เคนยาได้ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและปัญหาทางมลภาวะมากมาย การที่จะรอให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานของทางการนั้นดูจะช้าและอาจสายเกินไป ทำให้วิศวกรอย่าง Nzambi Matee ใช้ความรู้ทางวัศดุศาสตร์ของเธอ จัดตั้งบริษัท Gjenge Makers เพื่อนำขยะพลาสติคมาแปรรูปเป็น ก้อนอิฐ ที่มีความแข็งแรงกว่า คอนกรีตถึง 7 เท่า ซึ่ง Gjenge Makers สามารถนำขยะพลาสติดกว่า 20 ตันมาผ่านกระบวนการผสมกับทรายและบีบอัดให้เป็นก้อนอิฐ Nzambi ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เธอหวังว่านอกจากโครงการของเธอจะช่วยลดปริมาณขยะในเคนยาลงแล้ว ก้อนอิฐของเธอจะสามารถถูกใช้ในการสร้างบ้านให้ผู้คนในเคนยาได้มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในราคาที่ไม่สูงมากด้วยเช่นกัน

            

บีบอัดขวดพลาสติคให้กลายเป็นบล้อค

                  อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจในการนำขยะพลาสติดมาใช้ในการทำที่อยู่อาศัย ก็เป็นโครงการของ Byfusion ที่นำเอาขยะพลาสติดมาบีบอัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเรียกว่า Byblock ซึ่งสามารถนำมาจัดเรียงใช้ในการสร้างเป็นกำแพง โดยทาง Byfusion ตั้งเป้าหมายว่าจะทำการรีไซเคิลพลาสติคจำนวน 100 ล้านตัน ให้ได้ภายในปี 2030

            

Eco bricks ไอเดียง่ายๆ แปลงขวดให้เป็นอิฐ

                  โครงการหนึ่งที่มีการทำในกลุ่มอาสาสมัครในหลายๆ ประเทศ และในประเทศไทยด้วยเช่นกัน คือการนำเอาขวดพลาสติค PET หรือที่เราเห็นกันทั่วไปในรูปของขวดน้ำดื่ม ที่ไม่ใช้แล้ว มาบรรจุเศษขยะชิ้นเล็กๆ ห้แน่นจนขวดไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้ ซึ่งจะทำให้ขวดนั้นมีความแน่นหนาและแข็งแรงต่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทำเป็นเฟอนิเจอร์ ใช้เป็นไส้ในของกำแพงบ้าน

                  นวัตกรรมเหล่านี้เป็นโครงการที่พยายามลดขยะ และนำขยะพลาสติคมาใช้กับที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้แนวโน้มในอนาคตเราจะได้เห็นวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลมากขึ้น และเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก้วยเช่นกัน