**ปัญหายังคงมีอยู่**

ด้านเศรษฐกิจ : ระบบการเงินไม่ดีนัก เกิดภาวะเงินขาดตลาด เงินหมุนเวียนในตลาดไม่คล่องตัว การกู้เงินนอกระบบเป็นช่องทางที่จะเกิดขึ้น สถาบันการเงินเกิดลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมาก รัฐต้องควบคุม ก่อนเกิดปัญหาใหญ่ ตลาดหุ้นทรงๆ มีขึ้นมีลง สินค้าออนไลน์ บันเทิง เติบโตได้ดีพอควร ธุรกิจการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมยังไปได้ การก่อสร้าง อสังหา ฯ การท่องเที่ยว ไม่ดีนัก

ด้านสังคม : การติดเชื้อ Covid19 กระจายไปทั่วเป็นปัญหาใหญ่ทำให้เกิดวิกฤตทางสังคม จำนวนคนติดเชื้อ จำนวนคนป่วยตายเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาที่ทางรัฐต้องรีบแก้ไข จะเกิดปัญหาคนตกงาน มีคดีจี้ปล้น ลักขโมย ร้านค้ากิจการต่าง ๆ ปิดกิจการจำนวนมาก คนได้รับความลำบาก ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่มีต่อเนื่อง อากาศเปลี่ยนแปลงมีลมฝนที่ค่อนข้างรุนแรงสร้างความเสียหาย ปัญหาเงินกู้ และหนี้นอกระบบสร้างปัญหารัฐต้องรีบจัดการ การทำร้ายร่างกายในครอบครัว อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นมาก

ด้านการเมือง : คดีความของนักการเมืองเริ่มเดินเรื่องได้ นักการเมืองบางคนต้องหยุดหรือถูกปลดออก เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาจากการรวมตัวของกลุ่มที่มีความคิดต่าง มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังเหมือนเดิม

ธาตุน้ำ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 5 และ 6

พฤษภาคม 2564 ไม่ดี ไม่ร้าย

ธาตุน้ำน้อย

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2485 2495 2505 2515  2525 2535  2545  2555                   

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

การงานเป็นไปได้ดี มีความสำเร็จได้อยู่ แต่ต้องเพิ่มความพยายาม และอาจต้องแบกรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น การเงินมีเข้าและมีออกอย่างสมดุล ไม่มีเหลือ สุขภาพไม่ดีนักจะมีปัญหาเรื่องกระดูกอาจต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ  มีโชคจากการเสี่ยงเล็ก ๆน้อย ๆ หาโอกาสไปเยี่ยมผู้ใหญ่ จะได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญ สร้างบารมีด้วยการบริจาคช่วยคนป่วยโรคไต จะโชคดี  

ธาตุน้ำใหญ่

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2486 2496  2506 2516 2526  2536 2546  255

การงานยังก้าวหน้าได้ดี แต่จะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง หากไม่ย่อท้อ และแก้ไขอย่างตรงจุดก็สามารถผ่านไปได้ การเงินมีเข้ามากกว่าออกเล็กน้อยไม่เดือดร้อน สุขภาพต้องระวังมีโอกาสเป็น COVID 19 ไม่มีโชค หาโอกาสทำกิจกรรมกับครอบครัว จะได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวดี มีความรักช่วยกัน หาโอกาสบริจาคช่วยผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ

 

 

ธาตุไม้ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 7 และ 8

พฤษภาคม 2564 ดีขึ้น

ธาตุไม้เล็ก

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2487 2497 2507 2517  2527 2537  2547  2557                  

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน      

การงานที่ทำไว้กลับมาดี และได้รับการแก้ไข ทำให้สำเร็จได้ในบางส่วน แต่ก็ยังต้องทำต่อไป และยังต้องติดตามผล การเงินจากที่ติดขัดกลับมาคล่องตัวมากขึ้น โชคได้จากคนใกล้ตัวให้ความช่วยเหลือ สุขภาพยังมีเรื่องให้กังวลจนเครียด ส่งผลให้ดูไม่ค่อยสดใสนัก การเดินทางต้องระวัง แต่จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้บ้าง ทำได้ควรหาโอกาสไปเยี่ยมญาติใกล้ ๆ จะได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือ

ธาตุไม้ใหญ่

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2488 2498 2508 2518 2528  2538 2548 2558

การงานกลับมาพลิกเป็นดี ปัญหาที่ค้างคาไว้จะถูกแก้ไขจนหมดสิ้น หากทำได้ควรตัดใจตัดทิ้งสิ่งที่รบกวน และเริ่มตั้งหลักใหม่ โชคเกิดจากคนในครอบครัว สนับสนุน สุขภาพไม่ดีนักต้องระวังเรื่องความเครียด และเรื่องสายตา เดินทางบ้างอย่าอยู่กับที่ จะเกิดความคิดใหม่ ๆ  หาโอกาสบริจาคช่วย พระที่ป่วยจะผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างคาดไม่ถึง

 

 

ธาตุไฟ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 9 และ 0

พฤษภาคม 2564  ดีมาก ๆ

ธาตุไฟลุกโชน

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489 2499 2509 2519  2529 2539  2549  2559                  

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

การงานดีมาก ทำสิ่งใดก็สำเร็จดี ได้รับการยอมรับและสามารถสร้างผลงานจนเป็นที่กล่าวถึง การทำงานได้รับโอกาสดี และได้รับการสนับสนุน การเงินคล่องตัวไม่ติดขัด มีโชคใหญ่จากการลงทุนระยะสั้น สุขภาพแข็งแรงดีมาก  ที่เจ็บป่วยก็หายดี หาเวลาไปช่วยคนที่ได้รับความลำบากโดยเฉพาะญาติพี่น้อง  ไปบริจาคช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ จะได้รับโอกาสดีเกี่ยวกับการลงทุน

ธาตุไฟมอด

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560

การทำงานเดินหน้าได้ดี สามารถแก้ปัญหา และประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนัก การงานได้รับการยอมรับที่ดี  การเงินมีเข้ามากกว่าออก มีโชคจากการลงทุนระยะยาวที่ได้ทำไว้ สุขภาพที่เคยเจ็บป่วยจะดีขึ้น หาโอกาสลงทุนเพิ่มจะได้ผลกำไรในอนาคต หาโอกาสไปบริจาคช่วยคนที่โรงพยาบาลสภากาชาดไทย จะทำให้สุขภาพดี

 

 

ธาตุดิน คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 1 และ 2

พฤษภาคม 2564 ไม่ค่อยดีนัก

ธาตุดินอ่อน

คนที่เกิดปีพ.ศ. 2481 2491 2501 2511 2521 2531 2541 2551

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน          

การงานที่ทำติดขัดและมีปัญหา ทำให้ต้องวนกลับมาเพื่อแก้ไข เหนื่อย และสร้างความกังวลใจมาก การเงินมีเข้า แต่ก็มีออกมาก ทำให้ต้องรอบคอบ และประหยัด จึงจะผ่านไปได้ด้วยดี โชคไม่มี สุขภาพมีการเจ็บป่วยที่เกิดจากการเจ็บป่วยเดิม ครอบครัวมีความตึงเครียดมากขึ้น ทำบุญบริจาคสร้างอาคารโรงพยาบาล  จะทำให้ได้รับการสนับสนุนเรื่องงานที่ดี

ธาตุดินภาชนะ

คนที่เกิดปี พ.ศ.2482 2492 2502 2512 2522 2532 2542 2552

การงานที่ทำยังมีปัญหาบ้าง แต่ก็สามารถแก้ให้ผ่านไปได้ ด้วยความอดทน  การเงินไม่ดีเลย ประหยัดได้ต้องประหยัด โชคมีบ้างเล็ก ๆ น้อยๆ  สุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยจากความเครียด และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ดูแลเรื่องการกิน และน้ำหนักตัว ครอบครัวไม่เข้าใจกันต้องคุยกัน หาโอกาสทานข้าวร่วมกันบ่อย ๆ จะดี จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

 

 

 

ธาตุโลหะ คือคนที่เกิดปีที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. และ 4

พฤษภาคม 2564 ดี

ธาตุโลหะอ่อน

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2483 2493 2503 2513  2523 2533  2543  2553 

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

การงานสามารถสร้างความสำเร็จ และความเป็นตัวตนของตัวเองได้ ได้รับมอบหมายงานที่เป็นงานท้าทาย ทำให้สร้างความตื่นเต้นและสร้างการยอมรับที่ดี การเงินไม่ติดปัญหา สุขภาพต้องระวังมีโอกาสติโควิด 19 ได้ง่าย บริจาคช่วยคนป่วยโควิด จะทำให้ได้รับการช่วยเหลือเรื่องการงานที่ดี และมีโอกาสได้รับการปรับตำแหน่ง

ธาตุโลหะภาชนะ

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2484 2494 2504 2514 2524  2534 2544 2554

 การงานสำเร็จดีมาก มีส่วนร่วมในงานสำคัญขององค์กร ได้รับการยอมรับ เหนือคู่แข่ง และมีโอกาสได้เลื่อนปรับตำแหน่งงาน การเงินดีมีเข้ามาก แต่ออกน้อย ทำให้เหลือเก็บ มีโชคจากการเสี่ยงบ้าง  สุขภาพมีโอกาสเป็น COVID 19 จึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษไม่อยู่ในที่สุ่มเสี่ยง ออกไปไหนบ่อย ๆ หาโอกาสบริจาคช่วยคนพิการจะดี จะทีช่องทางใหม่ ๆ เข้ามา