จากข่าวที่มีเรือบรรทุกสินค้า ที่ติดขวางคลองสุเอซ ทำให้การจราจรทางน้ำและการขนส่งสินค้าผ่านคอลงซุเอซ ต้องชะงักเป็นเวลาร่วมสัปดาห์ และกว่าที่เรือทั้งหมดที่รออยู่นั้นจะผ่านไปได้หมดจนการจราจรกลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เวลาอีกซักพัก คลองซุเอซก็มีความสำคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ทะเลเมดิเตอเรเนียน และ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมีความสำคัญมากในเส้นทางการขนส่งทางเรือของโลก ในวันนี้เราจะมาพูดถึง chokepoint หรือ ช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการขนส่งบนโลกนี้กัน

ที่มา bbc.com

คลอง Suez
เริ่มกันที่คลองที่เพิ่งเป็นเรื่องมาไม่นาน อย่างคลองซุเอซ ซึ่งเป็นคลองขุดที่อยู่ในความดูแลของประเทศอียิปต์ คลองนี้ถูกขุดขึ้นเพื่อลดระยะเวลาเดินทาง จากเดิมที่การเดินทางจาก ยุโรป มา เอเชีย ต้องลงไปที่แหลม good hope ในอัฟริกาใต้ แต่การมีคลอกซุเอซทำให้ลดระยะทางลงได้ถึง 8900 กิโลเมตรในปี 2020 มีเรือถึง 18880 ลำที่สัญจรผ่านคลองซุเอซ

ที่มา researchgate.net

คลอง Panama

คลองขุดความยาว 82 กิโลเมตร ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิคและมหาสมุทรแอตแลนติค ซึ่งอยู่ในความดูแลของประเทศปานามา ด้วยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา ทำให้คลองนี้ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลา 10 ปี ทำให้เรือสินค้าไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องลงไปถึง Cape Horn ที่เป็นจุดใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ สิ่งที่โดดเด่นของคลองปานามาคือส่วนของคลองที่ต้องข้ามภูเขา ทำให้คลองปานามาแบ่งเป็นห้องๆ ที่มีระดับน้ำต่างกันซึ่งเป็นการออกแบบที่สามารถทำให้เรือสามารถสัญจรผ่านระดับความสูงที่ต่างกันได้

ที่มา marketwatch.com

ช่องแคบ Hormuz

ช่องแคบฮอร์มุซเชื่อมต่อระหว่าง อ่าวเปอร์เซีย และ อ่าวโอมานซึ่งเชื่อมออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ความสำคัญของช่องแคบนี้คือเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผ่านทางอ่าวเปอร์เซียออกสู่โลก ด้วยความกว้างเพียงสามกิโลเมตร ก็ทำให้ช่องแคบนี้เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ ดั่งเช่นในปี 1980-1988 ที่ความขัดแย้งระหว่าง อิรักและอิหร่าน นำไปสู่ความพยายามที่ต่างฝ่ายจะสะกัดการขนส่งน้ำมันของอีกฝ่ายหนึ่ง

ที่มา wikipedia

ช่องแคบ Malacca

อีกหนึ่งช่องแคบที่สำคัญทางการค้าคือ ช่องแคบมะละกา ที่มีความยาวกว่า 900 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค มีเรือจำนวนกว่า 100,000 ลำเดินทางผ่านช่องแคบนี้ และเป็นเส้นทางที่สำคัญมากต่อการขนส่งน้ำมัน โดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันจากอัฟริกาและตะวันออกกลางไปยังประเทศจีน