สถานการณ์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 (ธาตุโลหะภาชนะ) โดย ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ

ประเทศไทย เริ่มตั้งกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวง เมื่อวันที่ 21เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นปี ธาตุน้ำ และ    อัตลักษณ์ เป็นทางน้ำเล็ก ๆ ดังนั้น ในปี 2564 เป็นปีธาตุโลหะ ประเทศไทยจะได้รับโอกาสที่ดี และได้รับการสนับสนุน ให้สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากทั้งใน และนอกประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ : ภาวะเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้นตัว จะเริ่มมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาโดยเฉพาะฝั่งตะวันตก และยุโรป ทำให้การส่งออกขยายตัวได้ดี แต่ระบบการเงินยังไม่ดีนัก ไม่คล่องตัว ระบบธนาคาร เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ขาขึ้นแต่ไม่มาก อุตสาหกรรมขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก การขนส่งขยายมาก การเกษตรเป็นไปตามปกติ การก่อสร้าง การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น แต่ก่อสร้าง อสังหา ฯ หยุดชะงัก ภาพรวมขยายตัวขึ้นเล็กน้อยจากเงินกู้  

ด้านสังคม : สภาพสังคมไม่ดี ทุกคนอยู่ด้วยความลำบาก บริษัท ฯ จำนวนมากปิดตัวลง จำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้น คนในครอบครัวทำร้ายกันมากขึ้น คดีความต่าง ๆ มีมากขึ้น และการฆ่าตัวตายก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น ลำดับชั้นทางสังคมค่อย เสื่อมลง วัตถุนิยมเข้ามาแทนที่จนเกิดวิกฤตด้านศาสนา แต่ความเชื่ออย่างไร้เหตุผลจะเข้ามาแทนที่ เกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง การระบาดของโรคที่เกิดจากภาวะความร้อน ความแห้งแล้งกระจายไปทั่ว ปัญหายาเสพติดและการพนัน มีมากขึ้น

ด้านการเมือง : การเมืองยังคงเดินไปได้อย่างไม่ราบรื่นนัก เกิดการต่อต้าน และเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นกระบวนการ การบริหารบ้านเมืองยังคงอยู่ในมือของนักการเมืองรุ่นเก่า เปลี่ยนแต่หน้ากากภายนอก ภายในก็ยังเป็นคนเดิม ๆ ไม่ก้าวหน้า

สถานการณ์ในแต่ละเดือน ปี 2564

มกราคม ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนัก เกิดภาวะเงินขาดแคลน คนตกงานมาก ร้านค้าปิดตัว ส่งออกยังดีอยู่ การท่องเที่ยวดี การเกษตรยังไปได้ แต่หุ้นตก  จับยาเสพติดได้ คนมีสีเกี่ยวข้อง การเมืองเกิดการต่อต้านรุนแรง

กุมภาพันธุ์ Covid 19 ลดความรุนแรง เศรษฐกิจยังไม่ดีนัก อสังหา อุตสาหกรรม ส่งออกเกิดปัญหา   หุ้นตกอย่างมาก การสร้างงานดีขึ้น บันเทิงดี  เกิดภาวะอากาศร้อนมาเร็ว การเมืองคุกรุ่น เกิดการปะทะจนอาจบาดเจ็บ

มีนาคม เกิดระบาด Covid 19 เศรษฐกิจยังอยู่ขาลง แต่หุ้นปรับตัวดีขึ้น การส่งออกเป็นบวก เกิดการสร้างงานขึ้นมาก การเมืองมีการพูดคุยกันดีขึ้น มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทีมบริหาร น้ำท่วมฉับพลันสร้างปัญหาใหญ่มาก

เมษายน COVID 19 ดีขึ้น เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น การส่งออกดี การเกษตรสร้างรายได้มาก หุ้นปรับตัวสูงขึ้น อากาศร้อน และเกิดภาวะภัยแล้ง กระจายทั่ว การท่องเที่ยวเดินหน้าได้  การเมืองได้ช่องทางออกที่เกิดการยอมรับ

พฤษภาคม เศรษฐกิจไม่ดีนัก มีการลงทุนมาก แต่ไม่สามารถหมุนเงินเข้ามาในระบบ การส่งออกขาดดุลย์ สินค้าเกษตรดีมาก การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น หุ้นยังไม่ดี ปัญหาจี้ปล้น การทำร้าย มีมากการเมืองเริ่มพูดคุยลงตัว

มิถุนายน ภาวะการเงินปรับตัวดีขึ้น การสร้างงานมีมาก ตลาดหุ้นดี ส่งออกดี เกษตรมีปัญหา การท่องเที่ยวไม่ดีนัก ปัญหายาเสพติด การคอรัปชั่นถูกเปิดโปง อุบัติเหตุครั้งใหญ่ การเมืองสามารถเดินหน้าได้

กรกฎาคม Covid 19 ถูกควบคุมได้ เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง ระบบการเงินไม่ดีนัก ตลาดหุ้นทรง ๆ การส่งออก บันเทิง การท่องเที่ยวดี การเกษตร อสังหา อุตสาหกรรมชะลอตัว "การเมืองเริ่มสร้างระบบใหม่"

สิงหาคม เศรษฐกิจดีขึ้น การเงินเคลื่อนตัวได้บ้าง การเกษตร อสังหา ก่อสร้าง อุตสาหกรรมดี การท่องเที่ยว ส่งออกพอได้ หุ้นรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เกิดโรคระบาดด้านอาหาร พายุฝนเข้ามาหลายลูก การเมืองเริ่มต้นกันใหม่

กันยายน ระบบการเงินหมุนเวียนดีมาก การสร้างงานมีมาก การส่งออกได้ดุลย์ การเกษตรดี หุ้นขาขึ้นเล็กน้อย การเกษตรดี  น้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่ อสังหา อุตสาหกรรม ประสบปัญหามาก การเมืองดี เริ่มต้นบริหาร

ตุลาคม การเงิน เศรษฐกิจ คงตัว ยังเดินหน้าได้ หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อุตสาหกรรมดี ส่งออกดี อสังหารยังเป็นปัญหา สภาพสังคมตกต่ำ จับยาเสพติดรายใหญ่ น้ำท่วมยังเป็นปัญหาอยู่  การเมืองเดินหน้าได้ดี

พฤศจิกายน เศรษฐกิจการเงิน ไม่ดีนัก เกิดภาวะตกต่ำ ตลาดหุ้นอสังหา และก่อสร้าง ต้องรีบแก้ไข การเกษตร ส่งออกดี  หุ้นดีขึ้นเล็กน้อย การทะเลาะในสังคม ไฟไหม้ใหญ่ การเมืองเกิดการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร เดินหน้าต่อได้

ธันวาคม เศรษฐกิจ การเงินปรับตัวดีขึ้น การส่งออก หุ้นดี การเกษตร อุตสาหกรรม อสังหา พอขยับตัวได้บ้าง คดีจี้ปล้นมีมาก ปัญหาอากาศหนาว โรคระบาดทางเดินอาหาร การเมืองขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง