TERRABKK ชวนผู้อ่านร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คุณเลือกเป็นที่ 1 ในใจ ลุ้นรับ iPhone SE มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 1 รางวัล และบัตร STARBUCKS มูลค่า 200 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลรวมกว่า 21,000 บาท          

            TERRABKK ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คุณเลือกเป็นที่ 1 ในใจ ใช้เวลาในตอบไม่เกิน 15 นาที โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์อสังหาริมทรัพย์

 

            สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนจะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล 

                        iPhone SE มูลค่า 14,900 บาท  จำนวน 1 รางวัล 

                        บัตร STARBUCKS มูลค่า 200 บาท จำนวน 30 รางวัล 

                        มูลค่ารางวัลรวมกว่า 21,000 บาท

เงื่อนไขและกติกา 

  • ทางทีมงาน TerraBKK จะสุ่มคัดเลือกผู้ที่ทำแบบสอบถามจนครบถ้วนจำนวน 31 ท่าน เพื่อรับของรางวัล(iPhone SE มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 1 รางวัล บัตร STARBUCKS มูลค่า 200 บาท จำนวน 30 รางวัล)
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • ผู้โชคดีที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ชื่อที่กรอกในแบบสอบถามเท่านั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/TERRABKK และทาง www.terrabkk.com ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 
  • ผู้รับรางวัลมีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (เฉพาะ iPhone SE มูลค่า 14,900 บาท)