หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้หลายธุรกิจเริ่มที่จะปรับตัวไปใช้ช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

วันนี้ผู้เขียนขอยกเหตุผลต่างๆ ที่ธุรกิจควรรีบปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์ เพื่อปรับให้ทันกับเทรนต์และคว้าโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์

เพียงข้อเดียวก็เพียงพอแล้วที่ทุกธุรกิจทุกแบรนด์ควรมีเว็บไซต์หรือบัญชีโซเชียลมีเดีย เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ ลองนึกดูหากคุณกำลังสนใจซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง แล้วเสิร์ชข้อมูลออนไลน์แต่ไม่พบเว็บไซต์หรือชื่อแบรนด์เลย คุณก็คงเลือกซื้อแบรนด์อื่นที่มีข้อมูลแทน

นอกจากจะเป็นการสื่อถึงความเป็นมืออาชีพแล้วการมีบัญชีธุรกิจออนไลน์ช่วยให้คุณมีแต้มต่อสำหรับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันอีกด้วย

ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ลูกค้าของคุณอาจจะค้นหาข้อมูลเวลาเปิด-ปิด ค้นหาตำแหน่งของร้าน ค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ การมีเว็บไซต์หรือบัญชีออนไลน์จะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการตลาดที่ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) รวมถึงการมีส่วนร่วม (Engagement) สู่ลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

โซเชียลมีเดียคือชุมชนในโลกออนไลน์ ธุรกิจและแบรนด์จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถตอบโต้กับแบรนด์ได้ และทำให้แบรนด์มีโอกาสทำความรู้จักกับลูกค้า

การเชื่อมต่อและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่แบรนด์จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะได้รับความพึงพอใจมากขึ้น

ต้นทุนไม่สูง ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

การเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นมีต้นทุนไม่สูง คุณไม่จำเป็นต้องสร้างตึก เช่าห้อง อุปกรณ์หรือจ้างพนักงาน การนำธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ช่วยให้ค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น

รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นต้องทำใบปลิว ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งเข้าถึงลูกค้าได้อย่างจำกัดและต้นทุนสูง ขณะที่แพลตฟอร์มออนไลน์มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

อ้างอิง small business, thebalancesmb, thick chrysalis, understandingecommerce