หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 หลายๆคนมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสุขภาพตัวเอง ทำให้หลายๆพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสู่ New Normal รวมถึงหลายๆธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องมีการปรับตัวอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ


          หนึ่งในการปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ คือการออกแบบที่อยู่อาศัยให้รองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป รวมถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัยให้ปลอดจากเชื้อโรคและมลภาวะต่างๆแต่การออกแบบเหล่านี้จะเพียงพอและตรงใจกับความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่?


TerraBKK ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับดีไซน์บ้านแบบไหนที่โดนใจคุณในช่วง Covid-19 เพื่อหาคำตอบที่ลงตัวและตรงใจผู้ซื้อมากที่สุด

          สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนจะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลบัตร STARBUCKS จำนวน 20 ใบ มูลค่า 100 บาท

 

เงื่อนไขการรับรางวัล
- ทางทีมงาน TerraBKK จะสุ่มคัดเลือกผู้ที่ทำแบบสอบถามจนครบถ้วน จำนวน 20 ท่าน เพื่อรับของรางวัล บัตร STARBUCKS มูลค่า 100 บาท จำนวน 20 รางวัล
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
- ผู้โชคดีที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ชื่อที่กรอกในแบบสอบถามเท่านั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/TERRABKK และทาง www.terrabkk.com ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ได้รับรางวัลบัตร STARBUCKS มูลค่า 100 บาท จำนวน 20 รางวัล จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ "ดีไซน์บ้านแบบไหนที่ตรงใจคุณในช่วง COVID-19"

1. ณัชษ์ อังกูรจารุชัย
2. รัตนาพร ฉัตรชัยเรืองศรี
3. จริยา กลิ่นจำปา
4. ดวงพร จันทราประเสริฐ
5. วรรษมน สุวรรโณ
6. ปิยมาศ ทองโต
7. สุรวัลย์ พงศ์บุปผาชาติ
8. สุธิยา ตันศรีสกุล
9. เอมอร คุณาธนะโภค
10. อำพร พูนลาภพาณิชย์
11. ชัชวาลย์ นวคุณมงคล
12. ณัฐสิมา บุญมาเลิศ
13. ปานทิพย์​ วิทยประพัฒน์​
14. ผุสดี แสงแก้ว
15. สมสุข พรหมศร
16. ณัชชาพิชญ์ ธนัทศุภา
17. ละอองดาว กาละมูล
18. องอาจ พงษ์ประยูร
19. สมชาย ธาราสุจริต
20. นขจร คงวัน


ผู้โชคดีทั้ง 20 ท่าน จะมีทีมงานติดต่อไปทาง Email และทางโทรศัพท์

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของเรา
ในครั้งหน้า TerraBKK จะมีกิจกรรมดีๆมาให้แฟนๆร่วมสนุกกันอีกแน่นอน