จากกระแส Digital Disruption ที่มีมา 2-3 ปีก่อนหน้านี้ และเมื่อ Covid- 19 เข้ามา ก็เสมือนเป็นการจุดชนวนเร่งกระแสให้ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกหลายเท่า ในวันนี้ วันที่ Digital Marketing ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักที่ทุกคนต้องทำ ไม่ทำไม่ได้

         ทำให้ EP. จะเชิญทุกคนมาเรียนรู้และเห็นภาพรวมทั้งหมดของการทำ Digital Marketing ซึ่งตอนในตอนนี้ของ Connect The Dots Podcast ได้รับเกียรติจาก คุณกัญชลี สำลีรัตน์ หรือ อาจารย์ ออย ผู้ก่อตั้ง DigiNative และเป็น Digital strategy และ online crisis management expert มาเล่าภาพรวมและขั้นตอนการทำ Digital Marketing สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

        สถานการณ์ Digital Marketing ในปัจจุบัน ในช่วงนี้อาจารย์ออยบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของ Digital ตัว Covid เป็นตัวเร่งทำให้ Digital นั้นเติบโต อาจารย์ ออยยกตัวอย่าง ของ Aribaba ที่เติบโตมาจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส  เพราะช่วงนั้นคนออกจากบ้านไม่ได้ ทำให้ Digital เติบโต 

         สำหรับ Digital Marketing ธุรกิจหลายๆธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสนใจกับ Digital Marketing มากขึ้น เปิด Chanel ในแพลตฟร์อมต่างๆมากมาย ซึ่งอาจารย์แนะนำว่า ในปัจจุบันไม่ใช่แค่การมี Chanel ในแพลตฟร์อมต่างๆ มากมายแต่ต้องทำให้ดีด้วย วันนี้อาจารย์ออยก็จะมาแชร์เคล็ดลับ “5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ" ในการทำ Digital Marketing ให้ทุกคนให้ลองนำไปปรับใช้กัน 

         ข้อที่ 1 ใช้ Data ที่มีไม่ใช่แค่ทำการตลาดแต่ต้องใช้ตั้งแต่การเริ่มคิดโครงการ ใช้ Data ในการประเมิน Location รูปแบบโครงการที่จะทำโครงการ ทำให้เข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง ทำให้โครงการที่ทำขึ้นมา ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังทำให้สามารถลดความเสี่ยงของการขึ้นโครงการ ซึ่งอาจารย์ออยแนะนำว่า การทำ Research เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการทำโครงการ หรือการทำธุรกิจ

         ข้อที่ 2 Branding ต้องทำทุก Touch Point ทั้ง Online และ Offline เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า สิ่งสำคัญคือการสร้างประสบการณ์ในทุกช่องทาง ทุกจุดที่ลูกค้าจะสามารถพบเจอเราได้ Branding ไม่ใช่แค่การโปรโมท แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยเฉพาะ Segment ของที่มีราคาสูง เพราะการซื้อส่วนมากมาจาก Emotional เป็นหลัก

         ข้อที่ 3 Lead & Conversion และความแตกต่างการขายระหว่าง Online และ Offline ในช่วงที่ผ่านมา อสังหาริมทรัพย์ใช้ Digital Marketing ในการทำเรื่องนี้เป็นอย่างมาก มีการแข่งขันสูง ทำให้ราคาในการทำ โฆษณามีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น ซึ่งเทคนิคการทำที่อาจารย์ออยแนะนำ คือการนำ Data ของลูกค้าเก่ามาวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของลูกค้าใหม่ คนที่มีความสนใจหรือความชอบเหมือนกัน เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ถูกกลุ่ม ทำให้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ลงไปไม่สูญเปล่า 

         ข้อที่ 4 Customer Service และการวางแผนรับมือ สมัยนี้ การ Compain ของลูกค้าส่วนมากจะย้ายมาอยู่บนโลก Online เป็นส่วนใหญ่ เราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า แก้ให้รวดเร็ว เข้าไปสอบถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว และจริงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจนสร้าง Brand Royalty ขึ้นมาเลยก็เป็นได้ 

         ข้อที่ 5 การใช้ Technology และ Machine Learning การหาเครื่องทุ่นแรงเข้ามาใช้ในการประกอบในการทำธุรกิจ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับลูกค้า การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมต่างๆ เพื่อรู้จักกลุ่มลูกค้าได้อย่างละเอียด  และช่วยในการลด Cost ของธุรกิจไปด้วย 

         สุดท้าย อาจารย์ออยแนะนำว่าจะทำโครงการให้ประสบความสำเร็จ ขั้นแรกควรที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจาก Data เพื่อหา Products ที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า เพราะของที่ใช่ยังไงก็มีคนซื้อ