ดร.สมชัย เจริญวรเกียรติ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านฮวงจุ้ย โหราศาสตร์จีน  โหงวเฮ้ง ลายเซ็น ตัวเลข ก่อสร้าง สถาปัตย์ ตกแต่งภายใน LOGO

บริหารบุคคล การตลาดTel. & Line 0814363483

 

ภาพรวมประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2563

**ดี....มีทางออก**

ด้านเศรษฐกิจ : ภาวะการเงินของรัฐไม่ดี ความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดการต่อต้านและกลายเป็นปัญหาใหญ่กับกลุ่มเกษตรกร การเร่งดำเนินการหาตลาดให้เกษตรกรถือเป็นทางออกที่ดี การส่งออกค่อย ๆ กลับมาดี ธุรกิจอุตสาหกรรม ความงาม และบันเทิงค่อย ๆ ฟื้นตัว ต้องระวังเรื่องหนี้สินของประชาชนในเรื่องบ้านและรถยนต์ คนจะทิ้งการผ่อนชำระ ก่อสร้างวิกฤต ถดถ่อย หาทางสร้างงานจึงจะแก้ปัญหาได้

ด้านสังคม : เกิดภาวการณ์ แตกตื่นทางสังคม ต่างคนต่างเอาตัวรอด การปล้น ขโมย  ยังมีอยู่มาก ปัญหาที่เกิดจากความเครียดการฆ่าตัวตายมีอย่างต่อเนื่อง ปัญหายาเสพติดมีมากขึ้นเรื่อย ๆ....การงอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือ สร้างแรงกดดัน รัฐไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด หากไม่เด็ดขาด ชัดเจนจะถูกลิดรอนอำนาจ และส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ได้..การให้เพื่อสร้างงาน การสร้างธุรกิจ ดีกว่าให้เปล่า

ด้านการเมือง : ฝ่ายค้านเริ่มแสดงความไม่รู้ พูดได้ดีแต่ทำไม่ได้ ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานช่วยเหลือประชาชน เกิดวิกฤตเสื่อมศรัทธา  พรรคเก่าตกม้าตายเรื่องหน้ากากอนามัย จึงถึงจุดจบ ปิดฉาก....ลาก่อน ฝ่ายบริหารทำงานผิดพลาดเกิดปัญหา และถูกตำหนิ ถึงเวลาปรับทีม แต่ก็ไม่ได้คนเก่งเอกชนจะกลับมาครอบงำการเมืองอีกครั้ง..นักการเมืองรุ่นใหม่ท้อแท้ทดถอย การเมืองสลดเศร้าถอยหลัง

ธาตุน้ำ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 5 และ 6

พฤษภาคม 2563 เสมอตัว

ธาตุน้ำน้อย

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2485 2495 2505 2515  2525 2535  2545  2555                   

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

การงานที่ทำไม่เดินหน้า ไม่ถอยหลัง หยุดอยู่กับที่ การเงินอาจต้องนำเงินที่สะสมออกมาใช้บ้าง แต่สามารถดำรงอยู่ได้ โชคไม่มี สุขภาพต้องระวังเรื่องทานของเค็ม และกระดูก บริจาคเงินช่วยคนเป็นโรคไต จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

ธาตุน้ำใหญ่

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2486 2496  2506 2516 2526  2536 2546  255

การงานยังคงเดินหน้าได้อย่างช้า ๆ แต่ก็ไม่สร้างผลงานที่น่าพอใจนัก ยังถูกเอาเปรียบและมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมาก การเงินมีเข้า และออกอย่างสมดุล หากไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยก็ยังพอเลี้ยงตัวเองได้ มีโชคจากคนในครอบครัว ต้องระวังการเจ็บป่วยระบบปัสสาวะ หาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนเก่าบ้าง จะสบายใจ และเห็นช่องทางใหม่ ๆ

ธาตุไม้ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 7 และ 8

พฤษภาคม 2563 ไม่ดีนัก

ธาตุไม้เล็ก

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2487 2497 2507 2517  2527 2537  2547  2557                  

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน      

การงานมีเข้ามา และยังต้องดำเนินต่อไป ถือว่ายังสามารถเดินหน้าได้ แต่ยังคงถูกเอาเปรียบ และทำให้รู้สึกอึดอัด การงานยังถูกตำหนิบ้างแต่ก็แก้ไขได้ทัน การเงินยังไม่ติดขัดมากนัก มีเข้าบ้างทำให้พอผ่าไปได้ด้วยดี สุขภาพต้องระวังมาก ๆ มีโอกาสติดโรคได้ง่าย เลี่ยงไม่ไปที่ชุมชน มีความสุขกับครอบครัว ก็เพียงพอ มีโชคเป็นอาหาร ขนม ของกิน

ธาตุไม้ใหญ่

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2488 2498 2508 2518 2528  2538 2548 2558

การงานที่ทำยังได้รับการยอมรับดี มีงานเข้าสม่ำเสมอ รายได้อาจลดลงบ้างแต่ไม่เดือดร้อน ยังมีทำให้เกภาระต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะผ่านไปได้ด้วยดี มีโชคจากคนต่างถิ่น ทำให้เกิดช่องทางใหม่ขึ้นมา หาโอกาสทำบุญกับมูลนิธิช่วยคนประสบอุบัติเหตุจะช่วยคลี่คลายปัญหาจากหนักเป็นเบา

ธาตุไฟ คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 9 และ 0

พฤษภาคมคม 2563 ดีมากที่สุด

ธาตุไฟลุกโชน

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489 2499 2509 2519  2529 2539  2549  2559                  

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

การงานที่ทำ อย่างรวดเร็ว สร้างรายได้ให้ได้อย่างพอเพียง การเงินไม่ติดขัด ต้องระวังการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว มีโอกาสสร้างงานใหม่ ๆ และได้รับการสนับสนุนที่ดี มีโชคใหญ่จากการลงทุน หรือการเสี่ยงโชค ต้องระวังการมีปากเสียงที่เกิดจากการไม่ระมัดระวังคำพูด สุขภาพดี การไปทำบุญช่วยคนป่วยทางเดินหายใจจะเสริมให้ได้รับการยอมรับ

ธาตุไฟมอด

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560

การงานมีความสำเร็จดี ได้รับการยอมรับ มีช่องทางการทำงานใหม่ ๆ แต่จะรู้สึกถูกกดดัน การเงินคล่องตัวเหลือเก็บ รู้ใช้จ่ายก็ไม่เดือดร้อน มีโชคบ้างจากคู่ค้า คนร่วมงานด้วย  สุขภาพแข็งแรงดี แต่ต้องระวังเรื่องหัวใจ และความดัน มีโอกาสต้องไปทำงานต่างถิ่น หาโอกาสทำบุญกับพระที่ป่วย  คนแก่ที่ป่วยตามโรงพยาบาล จะได้รับความเมตตา สนับสนุนที่ดี 

ธาตุดิน คือ คนที่เกิดปี ที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. 1 และ 2

พฤษภาคม 2563 ไม่ดีเลย

ธาตุดินอ่อน

คนที่เกิดปีพ.ศ. 2481 2491 2501 2511 2521 2531 2541 2551

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน          

การงานยังต้องแบกรับภาระ และถูกเอาเปรียบทั้งจากเครือญาติ และคนข้างนอก การเงินติดขัดไม่พอใช้ อาจต้องหยิบยืมจากคนรอบข้าง เพื่อให้ยังคงอยู่ได้ สุขภาพป่วย เกิดจากความเครียด ต้องระวังระบบขับถ่าย และกล้ามเนื้อ ระมัดระวังในการทำสิ่งต่าง ๆ จะผิดพลาดได้ง่าย โชคไม่มี ทำบุญกับเด็ก พิการ อนาถา ในโรงพยาบาล จะมีคนมาช่วย

ธาตุดินภาชนะ

คนที่เกิดปี พ.ศ.2482 2492 2502 2512 2522 2532 2542 2552

การงานยังต้องทำเพื่อผู้อื่น และส่วนรวม ทำให้รู้สึกท้อแท้ มีเรื่องต้องเสียเงิน อย่างเลี่ยงไม่ได้ การเงินติดขัดบ้าง อาจต้องนำเงินเก่ามาใช้ โชคมีบ้างจากคนต่างเพศ สุขภาพมีโอกาสป่วย ติดโรคได้ง่าย จึงต้องเลี่ยง และระมัดระวัง การเข้ากลุ่มคน หาโอกาสบริจาคช่วยเหลือคนป่วยจากอุบัติเหตุ จะทำให้รอดพ้นจากปัญหาหนัก ๆ เป็นเบา ๆ

ธาตุโลหะ คือคนที่เกิดปีที่ลงท้ายด้วย พ.ศ. และ 4

พฤษภาคม 2563 ดีทีเดียว

ธาตุโลหะอ่อน

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2483 2493 2503 2513  2523 2533  2543  2553 

ต้องเกิดหลังวันตรุษจีน

งานที่ทำสร้างความมั่นใจ และความสำเร็จอย่างดี ได้เปรียบและมีโอกาสดีเข้ามา การเงินเป็นไปตามที่ต้องการ เหลือเก็บได้บ้าง มีโชคปานกลางจากการลงทุน สุขภาพดีพอควร แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่อยู่ในที่แออัด ครอบครัวพูดคุยกันดี มีโอกาสได้พบคนให้การสนับสนุน ไปทำบุญกับโรงพยาบาล จะได้รับความช่วยเหลือมีโอกาสดีเข้ามา

ธาตุโลหะภาชนะ

คนที่เกิดปี พ.ศ.  2484 2494 2504 2514 2524  2534 2544 2554

 การงานดี มีความสำเร็จ เหนือคู่แข่ง ได้รับงานใหญ่ ร่วมงานกับคนสำคัญมีความรู้ การเงินไม่ติดขัด แต่ก็ต้องรอบคอบในการใช้ มีโชคดีมาก อาจได้ลาภก้อนใหญ่จากการแข่งขัน สุขภาพต้องระวังเรื่องแผลที่เกิดบนผิวหนัง เกิดการพูดที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น ต้องรู้จักขอโทษ และยอมเสียเปรียบบ้าง บริจาคช่วยคนพิการตามโรงพยาบาลจะมีโชคดี