เชื่อว่าคำถามนี้คงเป็นคำถามที่หลายๆคนที่เอาบ้าน คอนโดในกรุงเทพมาทำการปล่อยเช่า ว่าปัจจุบันยังสามารถสร้างกำไรได้อย่างสวยงามรึเปล่า ทาง Terrabkk จึงจะพาทุกคนมามาหาคำตอบในเรื่องนี้

 

          จากการรายงาน Globalpropertyguide เรื่องอัตราผลตอบแทนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แบบรายเดือนในกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครมีอัตราผลตอบแทนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แบบรายเดือนอยู่ที่ 5.13% อยู่ในระดับการให้ผลตอบแทนปานกลางส่วนในโซนที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในกรุงเทพมหานครคือ ย่านสุขุมวิท ย่านสีลม-สาทรที่ให้ผลตอบแทน 5.13% และ 4.65% ตามลำดับ

 

          จากข้อมูลทำให้เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการปล่อยเช่ายังมีผลตอบแทนที่ดีอยู่ แต่ผู้ที่ลงทุนก็ควรให้ความสำคัญกับ “ทำเล ราคาของอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มเป้าหมายผู้เช่า” เพราะถ้าสามารถเลือกทำเลที่ดี มีศักยภาพ อสังหาริมทรัพย์ที่นำมาลงทุนราคาไม่สูงเกินไป และมีกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพียงพอ ก็จะทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น และได้ผลตอบแทนที่ดีในลงทุน

 

          ซึ่งจากการลงสำรวจของทาง Terrabkk ทำให้ทราบว่า กลุ่มลูกค้ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่นพื้นที่สุขุมวิท 55 หรือซอยทองหล่อ กลุ่มลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติเป็นหลักมีจำนวนมากกว่าคนไทย ในพื้นที่แถวรถไฟฟ้าห้าแยกลาดพร้าว เป็นกลุ่มคนทำงานชาวไทยมีต่างชาติอยู่บ้างแต่ไม่มาก และแถวพื้นที่ซอยลาซาลกลุ่มลูกค้าที่เช่าอยู่จะเป็นกลุ่มคนทำงานในย่านถนนสุขุมวิท นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการปล่อยเช่าในกรุงเทพ คือกลุ่มลูกค้านักศึกษาที่จะมีการสับเปลี่ยนและเติมเข้ามาในทุกๆปี

 

          แต่ปัจจุบันราคาอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งในหลายๆพื้นที่มีราคาที่สูง นักลงทุนมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องตั้งราคาในการปล่อยเช่าที่สูงตาม ทำให้สร้างผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าไม่ได้เท่าที่ควร จึงทำให้นักลงทุนหลายๆคนเลือกที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ 2 เพื่อทำการปล่อยเช่าแทน เพราะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ราคาไม่สูงเท่ากับราคาอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่ง สามารถทำการปล่อยเช่าได้ทันที และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเช่าของห้องขนาดเท่ากันในพื้นที่เดียวกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งราคาก็ไม่ต่างกันมาก

 

 

ค้นหาบ้านมือ 2 เพื่อการลงทุนได้ที่ ตัวช่วยค้นหา บ้านมือสอง  https://www.terrabkk.com/help-search