หลังจาก TerraBKK เปิดโอกาสให้ “คนไทย” ได้มีโอกาสส่ง “ข้อความแสดงความคิดเห็น” ว่าต้องการทราบข้อมูลในเรื่องใดบ้าง?  ผ่านทาง Tell ME บนหน้าเว็บไซต์  ทีมงานพบหัวข้อน่าสนใจหลากหลายเรื่อง  TerraBKK จึงขอหยิบยก 1 หัวข้อน่าสนใจ จากลูกเพจมาตอบกันในวันนี้  

 

มูลค่าบริษัท อสังหาริมทรัพย์ไทย ใครใหญ่สุด!!!

 

              TerraBKK เกริ่นนำก่อนว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นไม่น้อย  ในแง่ของผู้ประกอบการชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดี ก็ล้วนเป็นบริษัทมหาชน ที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถถือครองหลักทรัพย์ สะท้อนความเป็นเจ้าของร่วมธุรกิจนั้น ๆ หลายคนสงสัยว่า แล้วบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใดมีมูลค่าสูงสุด ในขณะนี้ ? 

 

               พบว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าบริษัทตามราคาตลาดสูงสุด ก็คือ แลนด์แอนด์เฮ้าส์  1.30 แสนล้านบาท เป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีมูลค่าสูงระดับแสนล้านบาทในขณะนี้ รองลงมาเป็น ศุภาลัย 4.41 หมื่นล้านบาท และ พฤกษา 4.38 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีอีกว่า 30 บริษัทมหาชน ที่มี มูลค่าบริษัท ตั้งแต่ระดับร้อยล้านบาทขึ้นไป อีกด้วย

 

 

               มูลค่าบริษัท ที่กล่าวไปข้างต้นเรียกว่า “ Market Capitalization” หรือ  “มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากการนำราคาปิดของหลักทรัพย์จดทะเบียน คูณกับจำนวนหลักทรัพย์ (ปริมาณหุ้น) จดทะเบียนปัจจุบัน (Listed Shares) และการคำนวณค่า Market Capitalization ของตลาด SETและตลาด MAI  ทาง ตลท. จะเลือกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิและ Warrant มาใช้ในการคำนวณ (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ---TerraBKK

 

                Tell ME อยากรู้อะไรบอกเราสิ ! คุณอยากให้ TERRABKK อัพเดทข้อมูลอะไรที่สุดในตอนนี้ ? สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ คลิ๊ก Tell me 

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก