ความเครียดหรืออารมณ์เสียเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพกายและใจไม่แพ้พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในการทํางานทุกคนต้องพบเจอกับภาวะอารมณ์เหล่านี้ไม่มากก็น้อย เพราะต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มาก เราจึงควรต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์และปล่อยวาง

• เมื่อประสบภาวะอารมณ์เครียด ใช้การหายใจช่วยคุมสติ โดยให้หายใจเข้าออกลึกและช้าไปเรื่อยๆ จนรู้สึกสงบ

• หยุดนิ่ง เมื่อความโกรธกําลังก่อตัว ให้หยุดนิ่งเพื่อคิดและใช้เวลาไตร่ตรองก่อนที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์นั้น

• ถอยห่าง หากรู้สึกโกรธมากจนไม่สามารถจะพูดหรือคิดทําร้ายร่างกายคนอื่น ควรเดินออกไปจากสถานการณ์นั้น เพื่อมาสงบสติอารมณ์และหาคําตอบที่มาของความโกรธหากรู้สึกปรี๊ดขณะทํางาน

• กลับมาทํางานต่อ จัดการแก้ไขงานที่ยังทําไม่สําเร็จ เป็นวิธีที่ช่วยละทิ้งความรู้สึกไม่ดี ลดความวิตกกังวลและความเครียดในการทํางานได้

• ฝึกมองโลกในแง่บวก ควรหัดมองแง่บวกของผู้อื่นและชื่นชมคนอื่น หากทําได้จะเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิต

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thaihealth.or.th