ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ประเทศไทย 10 ปี

              “นานวัน บ้านยิ่งแพง” คงเป็นเรื่องจริงอย่างที่เข้าใจกัน แต่รู้ไหมว่า “บ้านเดี่ยว” เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ประเภทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อันหมายถึง ทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน, อาคารชุด นอกจากนี้ยังรวมถึง ที่ดิน เองด้วย

               จับประเด็นสำคัญจากตัวเลขสถิติ ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย จากฐานข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์  จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

                TerraBKK Research พบข้อมูล ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย น่าสนใจ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อยู่อาศัยที่มีการซื้อขายในตลาด จากการคำนวณข้อมูลสินเชื่อที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่และที่อยู่อาศัยมือสอง ของ ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 17 ธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี,นครปฐม และสมุทรสาคร) ดังนี้

               “อาคารชุด” เป็น ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ที่มีการ ปรับตัวของราคามากที่สุดกว่า 83.7% ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา จากตัวเลขดัชนี 100 (ม.ค. 52) ขยับขึ้นมาแตะดัชนี 183.7 (ก.พ. 62) เฉลี่ยปรับขึ้นราว 8.4%ต่อปี การเติบโตของดัชนีราคาอาคารชุดช่วงแรก มักขึ้นหลักสิบใหม่ทุก 2 ปี  แต่หลังจากปี 2557 ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น หลังจากแตะฐาน 170 ในช่วงปลายปี 2559 ก็ทำฐานใหม่อีกครั้งที่ 180 ในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ข้อมูลอาคารชุดในจัดทำดัชนี จะเป็นทรัพย์ที่มีราคาประเมิน 300,000-75,000,000 บาท สูงไม่เกิน 60 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 20-700 ตารางเมตร

              “ที่ดิน” กลายเป็น ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ที่มีการปรับตัวของราคาสูงขึ้นมากกว่า บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ เสียอีกในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ปรับตัวสูงขึ้นราว 77.7% ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (177.7)จากปีฐาน หรือ เฉลี่ยปรับขึ้นราว 7.8%ต่อปี จะสังเกตได้ว่า ที่ดิน มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปี 2556-2559 จากฐาน 130 มาสู่ฐาน 170  และยาวมาจนปัจจุบันนี้

              “ทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน”  เป็น ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย อยู่ในอันดับที่ 3 ด้วยตัวเลข การเติบโตเฉลี่ย 5.6%ต่อปี หรือ การเติบโตของดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน 55.8% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ก.พ. 62 = 155.8) การขยับขึ้นของราคาทาวน์เฮ้าส์รวดเร็วมากในปี 55-57  และทำฐานใหม่ 150 อีกครั้งในปี 2561  สำหรับข้อมูลดัชนีมาจากทรัพย์ระดับราคา 300,000-40,000,000 บาท สูงไม่เกิน 3 ชั้น บนที่ดิน 16-45 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 60-400 ตารางเมตร

               “บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน”  ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ที่มีการปรับของราคาน้อยที่สุด 41.9%ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ก.พ. 62 = 141.9) หรือ เฉลี่ยราคาเติบโต 4.2%ต่อปี  โดยพึ่งทำฐานใหม่ 140 ในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ทรัพย์ที่นำมาคำนวณดัชนีบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินนี้ จะเป็นทรัพย์ราคา 500,000-90,000,000 บาท พื้นที่ใช้สอย 90-1,300 ตารางเมตร บนที่ดิน 50-1,000 ตารางวา  ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้
TerraBkk ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก