ภาวะที่ร่างกายถูกตอบสนองเมื่อถูกคุกคามจากสถานการณ์แบบต่าง ๆ ที่ทำให้เราเกิดความกดดัน ไม่สบาย วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล หรือรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในอันตราย ส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจผิดปกติไป โดยที่มาของความเครียดนั้นมีด้วยกัน 3 ด้าน คือ

1. ด้านร่างกาย ความเครียดที่เกิดจากสภาพร่างกาย อาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเจ็บป่วย ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง ล้วนทำให้เกิดความเครียดได้ เช่น ไม่สบาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ


2. ด้านจิตใจ
 
ความเครียดที่มีต้นเหตุมาจากสภาพจิตใจ มักเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เวลาที่มีเรื่องต่างๆ เข้ามากระตุ้น ก็จะทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย หรือ เป็นผู้ที่วิตกกังวลง่าย ขาดทักษะในการปรับตัว เวลามีเรื่องมากระทบจิตใจก็จะเกิดความเครียดได้ทันที


3. ด้านสังคม
 
ความเครียดที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นทางสังคม เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน ครอบครัว แล้วเกิดความบกพร่องในเรื่องของการปรับตัว ขากผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือทำให้เกิดความเครียดขึ้น ถ้ามีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็จะทำให้ความเครียดลดลง


เมื่อความเครียดนั้นได้รับการแก้ไขหรือบรรเทา ร่างกายก็ปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thaihealth.or.th