ดูเหมือนว่าปัญหาฝุ่นควัน จะคละคลุ้งปกคลุมไปทั่ว แต่ก็ยังไม่สร้างความตื่นตระหนกเท่ากับการที่ World Bank ได้มีการออกมาพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2019 นี้ ในแง่มุมของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปรียบเปรยว่าเป็น ยุคที่เศรษฐกิจถูกปกคลุมด้วยเมฑหมอกทะมึน เลยทีเดียว

         สาระสำคัญจากรายงานของ World Bank ระบุว่า การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีการชะลอตัวลงและมีความตรึงเครียดทางการค้าในระดับสูง แม้กระทั่งตลาดที่เกิดใหม่ก็ได้รับแรงกดดันด้านงานเงินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 ในด้านการส่งออกเองก็ยังฟื้นตัวได้ช้าและคาดว่าจะชะลอตัวลงอีกด้วย

การเติบโตและภาระหนี้ของเศรษฐกิจทั่วโลก

         ธนาคารหลายแห่งทั่วโลกมีการนำนโยบายผ่อนปรนดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม หลายๆประเทศยังคงมีระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก และยังรวมไปถึงด้านความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลายๆประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ทำให้ยังมีการพัฒนาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยเช่นกัน

         ในส่วนของหนี้ระดับภาครัฐ พบว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ที่ 30-50% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ กำลังอยู่ในช่วงของการชำระหนี้ ซึ่งจะยังคงเป็นสถานภารณ์แบบนี้ต่อไป หากตุ้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นตามที่ World Bank คาดการณ์ไว้

การเติบโตของการจ้างงานนอกระบบคือเรื่องใหม่ที่น่าหวั่นใจ

         World Bank กล่าวว่า การจัดการกับการเกิดขึ้นของธุรกิจประเภทใหม่ๆและการจ้างงาน (นอกระบบ) นั้นคือความท้าทายต่อการกลับเข้าสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ โดยพบว่าการจ้างงานและธุรกิจประเภทใหม่ๆนั้น เกิดขึ้นมากในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา โดยบางกลุ่มประเทศมีการจ้างงานนอกระบบมากกว่า 90% ของการจ้างงาน และในภาคนอกระบบการผลิต มีมากถึง 62% ของ GDP เลยทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันแรงงานในระแบบเศรษฐกิจในระบบ มีรายได้เฉลี่ย 19% มากกว่าแรงงานนอกระบบ - เทอร์ร่า บีเคเค

 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก