สรุป สถานการณ์อสังหา ปี 2561


             สรุป สถานการณ์อสังหา ปี 2561 จากข้อมูลสถิติ เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย TerraBKK พบว่า มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วประเทศ ขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ย 8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนโดย การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ ขยายตัวเพียงประเภทเพื่อที่อยู่อาศัย เท่านั้น ด้านภาพรวม การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นกว่า 24,943 ห้อง และ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ขยายตัว 5.9% ทั้ง สินเชื่อผู้ประกอบการ และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ขณะเดียวกัน ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในภาวะทรงตัว ส่วนสถิติ พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต หดตัว ทั้งในพื้นที่ กทม. และจังหวัดอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

มูลค่าการซื้อขาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วประเทศ ขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ย 8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน


            สถานการณ์อสังหา ด้านภาพรวม มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งประเทศ ในรอบล่าสุด ม.ค.-ส.ค. 2561 ขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ย 8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดย ภาคกลาง มียอดมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 4.65 แสนล้านบาท ครองสัดส่วน 64% ของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ภาคตะวันออก มีการเติบโตของยอดมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ราว 18.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ ขยายตัวเพียงประเภทเพื่อที่อยู่อาศัย เท่านั้น


             แม้ว่า ยอดรวมการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศล่าสุด ช่วง ม.ค.-ส.ค. 2561 จะมีตัวเลข 48,252 แปลง/หลัง เพิ่มขึ้นราว 10.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่พอลงรายละเอียด สถานการณ์อสังหา กลับพบว่า การออกใบอนุญาตจัดสรร ประเภทเพื่อการพาณิชยกรรมและที่ดินเปล่า ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ตัวเลขแสดงยอดรวมทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลมาจาก การออกใบอนุญาตจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัย เพียงอย่างเดียว ด้วยตัวเลข 46,466 แปลง/หลัง เพิ่มขึ้น 6,731 แปลง/หลัง หรือคิดเป็น 16.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน


พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต หดตัว ทั้งในพื้นที่ กทม. และจังหวัดอื่น ๆ


             มีความเป็นไปได้สูงว่า พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต ยังคงอยู่สภาวะหด เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยตัวเลขภาพรวมทั้งประเทศ ปี 2559 ที่ 62,547 พันตารางเมตร ต่อมาปี 2560 หดตัวมาอยู่ที่ 62,009 พันตารางเมตร และ สถานการณ์อสังหา ปี 2561 ช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. ล่าสุด มีตัวเลข 36,166 พันตารางเมตร ลดลงกว่า 4,451 พันตารางเมตร หรือคิดเป็น 11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวทั้งในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย

ภาพรวม อาคารชุดทั้งประเทศ มีการขอจดทะเบียน เพิ่มขึ้นกว่า 24,943 ห้อง


             สถานการณ์อสังหา ด้านการขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) ขยายตัวกระโดด 56.75% หรือราว 24,943 ห้อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยสัดส่วนครึ่งนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ กทม. เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ล่าสุดที่ตัวเลข 37,651 ห้อง และ เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ๆ ราว 31,381 ห้อง

ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทรงตัว


             สถานการณ์อสังหา สำหรับพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ด้านที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม ยังคงอยู่ในสภาวะทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หากลงรายละเอียดตามประเภทสิ่งปลูกสร้าง พบว่า แนวโน้มประเภทบ้านจัดสรร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.7% หรือ 4,984 หลัง จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะเดียวกัน ประเภทแฟลตและอาคารชุด มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง -12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ด้านประเภทปลูกสร้างเองยังคงทรงตัวไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก


สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ขยายตัว 5.9% ทั้ง สินเชื่อผู้ประกอบการ และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล


             ภาพรวม สถานการณ์อสังหา ด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ล่าสุดของปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) ขยายตัว 5.92% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งในส่วนของ สินเชื่อผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้น 283,290 ลบ. คิดเป็น 5.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 958,256 ลบ. คิดเป็น 6.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก