คำแนะนำที่พึงปฏิบัติ

1. ควรเก็บรักษา โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ไว้ในที่ปลอดภัย ถ้ามีคนแปลกหน้ามาขอดูโฉนดที่ดินหรื น.ส. 3 โดยอ้างว่ามีคนต้องการจะซื้อให้ระมัดระวัง เพราะผู้ทุจริตอาจนำฉบับของปลอมมาเปลี่ยนได้

2. อย่าให้ผู้อื่นยืม โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ไปไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

3. ในกรณีที่ โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 สูญหาย หรือถูกลักขโมย ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) โดยเร็ว แล้วนำใบแจ้งความไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน เพื่อให้ออกใบแทนให้ใหม่

4. อย่าเซ็นชื่อในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่ได้กรอกข้อความเป็นอันเด็ดขาด ก่อนเซ็นชื่อให้กรอกข้อความในใบมอบอำนาจให้ครบถ้วน และจะมอบให้ไปทำนิติกรรมเรื่องใดก็เขียนลงไปให้ชัดเจน เช่น จะขายก็ว่าขาย จะให้ก็ว่าให้

5. ควรพิจารณาถึงบุคคลที่รับมอบอำนาจจากท่าน ควรเป็นบุคคลที่ท่านเชื่อถือหรือรู้จัก เช่น ญาติพี่น้อง อย่ามอบอำนาจให้กับผู้ที่ท่านไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อน ถ้าไม่จำเป็นควรไปทำธุระกิจเกี่ยวข้องกับที่ดินด้วยตนเองจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกกว่าแม้จะเสียเวลาไปบ้าง ก็ยังดีกว่าสูญทรัพย์

6. ถ้ามีเวลาว่าง ควรนำ โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่า ที่ดินของท่านยังอยู่ปกติและมีหลักฐานถูกต้องตรงกับฉบับสำนักงานที่ดินหรือไม่ 

7. ก่อนจะรับซื้อ หรือขายฝาก หรือรับจำนองที่ดิน ควรไปตรวจสอบที่ดินให้แน่นอน ถูกต้องตรงกับหลักฐานตาม โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ถ้าสงสัยให้ไปตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินก่อน

8. เพื่อความแน่นอนในการรับซื้อ รับขายฝาก หรือรับจำนองที่ดิน ควรติดต่อเจ้าของที่ดินโดยตรง

9. อย่าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกันเองโดยรับมอบ โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ไว้ประกันเป็นอันขาด เพราะขายเป็นฉบับของปลอม ทางที่ดีควรไปจดทะเบียน รับซื้อ รับขายฝาก รับจำนอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจึงจะถูกต้องและปลอดภัย