สรุป ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง กทม.และปริมณฑล ปี 59-62


             ปัจจุบันในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีค่ากลางในการคิดคำนวณเพื่อประเมินราคาทุนของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งเบื้องต้นสามารถอ้างอิงตัวเลขจากการเปิดเผยของ กรมธนารักษ์ ได้

             TerraBKK ส่งต่อข้อมูลดีๆ อย่าง “ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559 - 2562) ” ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล รายละเอียดดังนี้


            จะสังเกตเห็นได้ว่า สิ่งปลูกสร้าง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่จำเป็นต้องมี ราคาประเมินทุนทรัพย์ สูงสุดเสมอไป ดังนั้น บางประเภทสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ปริมณฑล อาจมีราคาประเมินทุนทรัพย์สูงกว่าก็เป็นได้ อาทิ จังหวัดสมุทรสาคร จะมีราคาประเมินทุนทรัพย์ประเภทคลังสินค้า(ไม่เกิน 300 ตร.ม.), คลังสินค้า(เกินกว่า 300 ตร.ม.ขึ้นไป), โรงมหรสพ, โรงงาน,อาคารจอดรถ สูงกว่าประเภทสิ่งปลูกสร้างเดียวกันในจังหวัดอื่น ๆ เป็นต้น --- TerraBKK


บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก