ในไตรมาส 1 ปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจค้าปลีกก็ดูเหมือน ผลประกอบการ ดีขึ้นเช่นกัน TerraBKK Research ติดตาม ผลประกอบการ Q1/2561 ของ 7 แบรนด์ค้าปลีกค้าส่ง รายละเอียดดังนี้

  ซีพี ออลล์ (CPALL)  

            ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในแบรนด์ 7-ELEVEN วางเป้าจะมีจำนวนสาขาครบ 1.3 หมื่นร้านภายในปี 2564 โดยปี 2561 วางเป้าเปิดใหม่ราว 700 สาขา สำหรับ Q1/2561 เปิดสาขาใหม่ 265 สาขา ทำให้ปัจจุบัน 7-ELEVEN ทั่วประเทศรวม 10,533 สาขา ภาพรวมตัวเลข ผลประกอบการ Q1/2561 ดังนี้


            • รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 73,786 ลบ. เพิ่มขึ้น 12.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
            • ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน 81,226 บาท
            • ยอดซื้อต่อบิลเฉลี่ย 69 บาท
            • จำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 1,183 คน

  สยามแม็คโคร(MAKRO)  

             ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งในแบรนด์ แม็คโคร ผลประกอบการ Q1/2561 มีรายได้รวม 4.83 หมื่นล้านบาท และ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.6% สาเหตุจากยอดขายสาขาใหม่ที่ทยอยเปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2560, ยอดขายกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส และ ยอดขายจากศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาแรกในประเทศกัมพูชา เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2560
             สำหรับ Q1/2561 เปิดสาขาใหม่ 1 สาขาได้แก่ สาขาประชาอุทิศ ทำให้ปัจจุบัน แม็คโคร ทั่วประเทศรวม 124 สาขา รวมพื้นที่การขายรวม 734,709 ตารางเมตร และสร้างกำไรสุทธิ 1.62 พันล้านบาทใน Q1/2561

  โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)  

              ร้านค้าปลีกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร One Stop Shpping Home Center ในแบรนด์โฮมโปร (HomePro) ผลประกอบการ Q1/2561 สร้างรายได้รวม 1.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.11% และ กำไรสุทธิ 1.24 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.33% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ และปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้าครบครันทุกกลุ่มในราคาเหมาะสม
              สำหรับ Q1/2561 ได้เปิดสาขาของโฮมโปร เอส 1 แห่งที่ เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก ทำให้ โฮมโปร มีสาขาทั้งหมด 81 แห่ง, โฮมโปร เอส 4 แห่ง, เมกา โฮม 12แห่ง และ สาขาโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย 6 แห่ง


  เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)  

              ศูนย์การค้าในแบรนด์เซ็นทรัล ผลประกอบการ Q1/2561 รายได้รวมทั้งหมด 8.48 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ กำไรสุทธิ 2.82 พันล้านบาท ภาพรวมตัวเลข Q1/2561 ดังนี้
              • อัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า เฉลี่ย 91% ลดลงเล็กน้อย ( Q1/2560 = 93%) ผลมาจาก การปรับปรุงใหญ่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์
              • อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของศูนย์การค้าเดิม 1,670 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โตขึ้น 3.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากการขึ้นอัตราค่าเช่า, การต่อสัญญาใหม่ และลดค่าเช่าในศูนย์การค้าส่วนใหญ่ลดลง

  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS)  

              ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ผลประกอบการ Q1/2561 รายได้รวมทั้งหมด 7.64 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งจาก รายได้จากการขาย เนื่องจากการจับจ่ายลูกค้าปรับตัวดีขึ้น และ รายได้จากการลงทุน มาจากการเติบโตของค่าเช่าจากสาขาที่มีอยู่ และ 2 สาขาใหม่ที่เปิดปีก่อน โดยอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า 99% และ สร้างกำไรสุทธิ 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

  สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL)  

              ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร one stop shopping center ในแบรนด์โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) ผลประกอบการ Q1/2561 รายได้รวมทั้งหมด 6.70 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสาขาเดิมและสาขาใหม่ 5 สาขา และ สร้างกำไรสุทธิ 564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

  เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN)  

               ศูนย์จัดจําหน่ายlสินค้าประเภทเอ๊าท์เลท ในแบรนด์ FN Outlet ผลประกอบการ Q1/2561 รายได้รวมทั้งหมด 274 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.16% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา ประกอบกับ บริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายต่าง ๆ เชน งาน FN Fair ที่สานักงานใหญ่ และงาน FN Thank you sales ที่สาขาต่าง ๆ และ สร้างกำไรสุทธิ 16 ล้านบาท ลดลง 30.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ (สาขาหาดใหญ่ และสาขาฉะเชิงเทรา) และค่าใช้จ่ายการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ---TerraBKK 

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก