TerraBKK พบว่า ปัจจุบันมีหน่วยภาครัฐไม่น้อย เล็งเห็นความสำคัญของสังคมสูงวัย ที่จะเป็นเกิดขึ้นในประเทศไทยในอีกไม่ช้า กรณีสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่ จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากมีแบบบ้านที่รับรองเหมาะสมกับผู้สูงอายุและสามารถนำไปใช้ได้จริง ย่อมเป็นการผ่อนเบาภาระค่าออกแบบประชาชนได้ TerraBKK รวบรวม แบบบ้านผู้สูงอายุ ที่น่าสนใจ จากหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดดังนี้

            การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับ โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นแบบบ้านสำหรับประชาชนทั่วไปรองรับสังคมผู้สูงวัย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการออกแบบก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ มีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด 6 แบบ แบบเป็น 2 ประเภทตามงบประมาณ 500,000 บาทและ 1,500,000 บาท รายละเอียดดังนี้


แบบบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณ 500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน)
(คลิ๊กรูปเพื่อดูรายละเอียด)

แบบบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณ 1,500,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน)
(คลิ๊กรูปเพื่อดูรายละเอียด)

            กรุงเทพมหานคร กับ โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3 แนวคิดเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) รองรับประชาชนหลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้สูงวัย สตรีมีครรภ์ เด็กเล็กที่ต้องใช้รถเข็น เป็นต้น จำนวนกว่า 20 แบบบ้าน ตัวอย่างแบบบ้านดังนี้

           • Download แบบบ้านผู้สูงอายุ 101-110 ....คลิ๊ก 
           • Download แบบบ้านผู้สูงอายุ 111-120 ....คลิ๊ก


           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ โครงการโรงพยาบาลสานรักผู้สูงอายุ แบบบ้านผู้สูงอายุตัวอย่างของโครงการนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยรูปแบบจะมีลักษณะ Classic เน้นความรู้สึกที่มั่นคง แข็งแรง สงบ เย็น เช่น หลังคาทรงสูงตามเอกลักษณ์ไทย พื้นที่ภายในบ้านเรียบเสมอกัน รอบบริเวณมีพื้นที่สร้างบรรยากาศที่ดี เป็นต้น


(คลิ๊กรูปเพื่อดูรายละเอียด)

#พร้อมยัง?นโยบายที่อยู่อาศัยสังคมสูงวัย(AgeingSociety)  

#สำรวจความพร้อมของไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 

#8ไอเดียสร้างสินค้าผู้สูงอายุ 

#6มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก