ผู้ที่เช่าหอพักหรือคอนโดอยู่นั้น หลายท่านต้องการซื้อคอนโดเก็บไว้เพราะไม่ต้องการจ่ายค่าเช่าทิ้งไปเรื่อยๆทุกเดือน เป็นระยะเวลาหลายปี หรือคิดว่า “การจ่ายค่าเช่าคือการสูญเปล่า เป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง จึงนําเงินจํานวนเดียวกันนี้ไปผ่อนธนาคารแล้วซื้อคอนโดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองดีกว่า เพราะเชื่อว่านี่คือการลงทุน ที่เมื่อขายต่อก็ยังได้เงินคืน”

ดังนั้น TerraBKK จึงทําการสร้างแบบจําลองเปรียบเทียบ “ราคาซื้อคอนโด” กับ “จํานวนปีที่อยู่อาศัย” และได้ผลลัพท์คือ “ค่าเช่ารายเดือน” ที่เหมาะสม (ภายใต้ตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร) เพื่อช่วยท่านประกอบการพิจารณาเบื้องต้นว่าท่านควรเช่าห้องพักต่อไปหรือควรตัดสินใจซื้อเป็นเจ้าของดีกว่า

การซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัย แล้วค่อยขายต่อในภายหลังจะคุ้มค่าเมื่อ

1.) รอเวลาที่มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายสะสมที่เสียไปตามตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร และ

2.) หากห้องพักแถวนั้นค่าเช่าสูงมากกว่าตารางการคํานวณตามจํานวนปีที่อยู่อาศัยด้านล่าง ให้ท่านตัดสินใจซื้อได้เลย

หากคุณสามารถเช่าห้องพักที่มาตรฐานเดียวกันกับคอนโดฯ ด้วยค่าเช่าที่ถูกกว่าตารางด่านล่างนี้คุณควรเช่ามากกว่าซื้อ ในทางกลับกันหากค่าเช่าห้องพักนั้นเท่ากับหรือสูงกว่าตารางด้านล่างนี้คุณควรซื้อมากกว่าเช่า

Resize_Buy_or_Rent_table

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เพื่อความเข้าใจมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างประกอบ 3 ตัวอย่างดังนี้

Resize_Buy_or_Rent_table_example

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

1.  นาย A สนใจคอนโดแถวบางกะปิราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทโดยตั้งใจจะอยู่แค่ 3 ปีแล้วย้ายที่ทำงาน ซึ่งนาย A ก็ไปเจอประกาศนี้ในเวปไซต์ TerraBKK ที่ประกาศทั้งขายและเช่า

Example_1

1.1 เช่าดีกว่า

หากนาย A ต้องการอยู่ที่คอนโดฯนี้ 3 ปี TerraBKK แนะนำว่า นาย A ควรเช่ามากกว่าซื้อ เมื่อเทียบจากตารางด้านบน หากนาย A สามารถหาคอนโดฯที่ใกล้เคียงกันในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า 11,168 บาท/เดือนได้นั้น การเช่าจะคุ้มกว่าการซื้อ ซึ่งในที่นี้คอนโดฯนี้ปล่อยเช่าเพียง 10,000 บาท/เดือน

1.2 ซื้อดีกว่า

แต่หากนาย A อยากซื้อคอนโดฯนี้จริงๆ ก็ควรจะอยู่อาศัย 6 ปีขึ้นไปแล้วค่อยปล่อยขายต่อ ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้กำไรจากมูลค่าบ้านที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการเช่ามากกว่าค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อคอนโดฯ

2. นาย B สนใจคอนโดแถวสาทรราคาไม่เกิน 2.5 ล้านบาทโดยตั้งใจจะอยู่แค่ 3 ปีแล้วย้ายที่ทำงาน ซึ่งนาย B ก็ไปเจอประกาศนี้ในเวปไซต์ TerraBKK ที่ประกาศทั้งขายและเช่า

Example_2

2.1 เช่าดีกว่า

หากนาย B ต้องการอยู่ที่คอนโดฯนี้ 3 ปี TerraBKK แนะนำว่า นาย B ควรเช่ามากกว่าซื้อ เมื่อเทียบจากตารางด้านบน หากนาย B สามารถหาคอนโดฯที่ใกล้เคียงกันในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า 13,696 บาท/เดือนได้นั้น การเช่าจะคุ้มกว่าการซื้อ ซึ่งในที่นี้คอนโดฯนี้ปล่อยเช่าเพียง 12,000 บาท/เดือน

2.2 ซื้อดีกว่า

แต่หากนาย B อยากซื้อคอนโดฯนี้จริงๆ ก็ควรจะอยู่อาศัย 7 ปีขึ้นไปแล้วค่อยปล่อยขายต่อ ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้กำไรจากมูลค่าบ้านที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการเช่ามากกว่าค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อคอนโดฯ

3.  นาย C สนใจคอนโดแถวรัชดาราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทโดยตั้งใจจะอยู่แค่ 3 ปีแล้วย้ายที่ทำงาน ซึ่งนาย C ก็ไปเจอประกาศนี้ในเวปไซต์ TerraBKK ที่ประกาศทั้งขายและเช่า

Example_3

3.1 ซื้อดีกว่า

หากนาย C ต้องการอยู่ที่คอนโดฯนี้ 3 ปี TerraBKK แนะนําว่า นาย C ควรซื้อมากกว่าเช่า เมื่อเทียบจากตารางด้านบน หากนาย C สามารถหาคอนโดฯที่ใกล้เคียงกันในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า 17,280 บาท/เดือนได้นั้น การเช่าจะคุ้มกว่าการซื้อแต่ในที่นี้คอนโดฯนี้ปล่อยเช่า 20,000 บาท/เดือน

3.2 เช่าดีกว่า

หากนาย C คิดว่าอยากจะเช่าอยู่ ก็ควรหาคอนโดฯที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่ปล่อยเช่าในราคาต่ำกว่า 17,280 บาท/เดือน

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้