สำหรับ ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มค้าปลีก” TerraBKK Research พบว่า 3 บริษัทยักษ์ของกลุ่ม ที่มีรายได้ระดับแสนล้านบาทอย่าง ซีพี ออลล์ (CPALL) , สยามแม็คโคร (MAKRO) และ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ยังคงสร้างรายได้โตขึ้นไม่ต่ำกว่า 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ซีพี ออลล์ (CPALL) แข็งแกร่งนำทีมด้วยตัวเลขรายได้สูงสุด 3.61 แสนล้านบาท และหากมองในแง่ รายได้ก้าวกระโดด พบว่ามี 2 บริษัทโดดเด่น คือ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI) ที่มีรายได้โตนำรายได้รวมปี 2559 เรียบร้อยแล้วกว่า 16.9% ( 9M/60 = 5,328 ล้านบาท , 9M/59 = 4,557ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน การรับโอนกิจการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมทั้ง บิวตี้ คอมมูนิตี้(BEAUTY) ที่มีรายได้โตนำรายได้รวมปี 2559 กว่า 3.2% ( 9M/60 = 2,639 ล้านบาท , 9M/59 = 2,558 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาในประเทศเพิ่มขึ้นราว 13 แห่งในช่วงปีที่ผ่านมา

 

 

ด้าน ตัวเลขกำไรสุทธิ TerraBKK Research พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทที่ดูแล้วน่าสนใจ มีตัวเลขกำไรสุทธิโตขึ้นทั้งราย 9เดือน ( 9M/60 สูงกว่า9M/59) และรายปี (9M/60 สูงกว่ากำไรสุทธิรวมทั้งปี 2559) ได้แก่ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) 2,677 ล้านบาท (9M/59 = 1,394ล้านบาท ,รวมปี 59 = 1,682 ล้านบาท) บิวตี้ คอมมูนิตี้(BEAUTY) 821 ล้านบาท (9M/59 = 478 ล้านบาท ,รวมปี 59 = 656 ล้านบาท) ส่วนบริษัทที่มีกำไรน่าเป็นห่วงที่สุด คือ ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) ด้วยตัวเลขขาดทุน -10 ล้านบาท (9M/59 = 86 ล้านบาท) สาเหตุหลักเป็นเพราะยอดขายผลิตภัณฑ์ลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น อีกด้วย

 

 

สำหรับ อัตราส่วนการเงินสำคัญ 9M/60 อาทิ อัตรากำไรสุทธิ , อัตรากำไรต่อหุ้น , อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ,อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ , หนี้สินต่อทุน เป็นต้น TerraBKK Research รวบรวมตัวเลข ผลประกอบการ 9M/60 กลุ่มค้าปลีกกว่า 22 บริษัท รายละเอียด ดังนี้

1.กำไรต่อหุ้น (Earning per Share : EPS)
ส่วนใหญ่แล้ว TerraBKK Research พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมีกำไรต่อหุ้นไม่เกิน 2 บาท/หุ้น มีเพียง 2 บริษัทที่เกินกว่าภาพรวมกลุ่ม คือ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI) 5.42 บาทต่อหุ้น และ สหพัฒนพิบูล (SPC) 3.5 บาทต่อหุ้น

 

2. อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM)
ผลประกอบ ด้านค่าเฉลี่ยอัตรากำไรสุทธิ 9M/60 อยู่ในช่วง 3% - 11.5% บริษัทขนส่งมี อัตรากำไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI) 50.25% บิวตี้ คอมมูนิตี้(BEAUTY) 31.11% และ คาร์มาร์ท(KAMART) 18.21%

 

 


3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
ผลประกอบการ ด้านค่าเฉลี่ย ROE 9M/60 อยู่ในช่วง 9% - 25% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น สูงสุด 3 อันดับแรก คือ บิวตี้ คอมมูนิตี้(BEAUTY) 82% , บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น(BIG) 59.4% และ สยามแม็คโคร(MAKRO) 39.6% สะท้อนความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดี

 

4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
ค่าเฉลี่ย ROA 9M/60 อยู่ในช่วง 7% - 15% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ บิวตี้ คอมมูนิตี้(BEAUTY) 68.9% , บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น(BIG) 44.3% และ คาร์มาร์ท(KAMART) 27.8% สะท้อนประสิทธิภาพของบริษัทในการนําสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนได้ดี

 

 

5. หนี้สินต่อทุน ( Debt to Equity : D/E )
ผลประกอบการ ค่าเฉลี่ย D/E รอบ 9M/60 กลุ่มโรงแรมยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2 เท่า มีเพียง 2บริษัทที่เกินเกณฑ์ คือ ซีพี ออลล์ (CPALL) 3.99 เท่า และสยามแม็คโคร (MAKRO) 2.43 เท่า สะท้อนว่า การบริหารโครงสร้างเงินทุนไม่ดี มีความเสี่ยงทางการเงินสูง

 

TerraBKK Research ขอทิ้งท้ายด้วยการสรุป ผลประกอบการ 9M/60 “ กลุ่มค้าปลีก” ซีพี ออลล์ (CPALL) รายได้รวม 3.61 แสนล้านบาท พร้อมกำไรสุทธิ 1.67 หมื่นล้านบาท แต่ก็มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุนสูงสุด D/E 3.99 เท่า ขณะที่ บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) รายได้พร้อมกำไรสุทธิโตนำยอดรวมปี 59 เรียบร้อยแล้ว พร้อม ROE 82% , ROA 68.9% สูงสุดในกลุ่ม ส่วน สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง(SPI) กำไรต่อหุ้น 5.42 บาทต่อหุ้น พร้อมอัตรากำไรสุทธิ 50.25% สูงสุดในกลุ่มค้าปลีก ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน
TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก