ระบบ ICON REM - Customer Relationship Management For Real Estate Management หรือระบบจัดการอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร ซึ่งถูกพัฒนาโดย บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด หรือ “ICON” ซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบิ๊กใหญ่อสังหาฯ

 

ICON REM

“Smart Solution For Smart Real Estate”


Sale Management ระบบบริหารการขายครบวงจร เริ่มตั้งแต่ระบบงาน Presale การออก Event การทำจอง ทำสัญญา ขอสินเชื่อ โอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงงานทางด้านการตลาด และบริการหลังการขาย

Construction Management ระบบบริหารงานก่อสร้าง คุ้ม Cost & Budget ผู้รับเหมา และ บริหารสัญญาจ้าง

Rental Management ระบบบริหารงานเช่าต่างๆ เช่นเช่าบ้าน คอนโด อาคาร สำนักงาน ร้านค้า พื้นที่เช่าต่างๆ

Property Management ระบบบริหารงานนิติบุคคล การเก็บเงินค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง รวมถึงการเบิกจ่ายต่างๆของนิติบุคคล

Mobile Application ระบบการทำงานผ่านมือถือ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบการชำระเงิน การชำระเงินผ่าน Payment Gateway และการแจ้งซ่อมต่างๆ

Agent Resale ระบบตัวแทนขาย

         บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ยังคงเน้นย้ำในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และให้กลุ่มธุรกิจประเภทนี้ “ เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคิดเป็น 11% ของมูลค่า GDP รวมของประเทศ” ซึ่ง พัฒนา Solution เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต และบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Application สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.iconrem.com