ภายใต้ความจำกัดของที่ดิน เมื่อใดที่ความเจริญขยายตัวอย่างเต็มที่ แต่ความต้องการยังคงมีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด ผลที่ออกมาคือ ราคาที่ดิน ที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อย จึงไม่น่าแปลกใจที่ราคาประเมินที่ดินย่านใจกลางกรุงเทพบางแห่งจะเหยียบล้านบาทต่อตารางวาไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ12 ถนน ราคาที่ดินสูงสุด กรุงเทพฯ TerraBKK Research ทำการรวบรวมสถิติ การเปลี่ยนแปลงของ ราคาประเมินที่ดิน 3 รอบบัญชี ได้แก่ ช่วงปี 51-54 ,ช่วงปี 55-59 และล่าสุดช่วงปี 59-62 จาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พบว่า ราคาประเมินที่ดินเส้นถนนสีลม ยังคงสูงเป็นอันดับ 1มาอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่รอบประเมินปี 51-54 มาจนถึงปัจจุบัน รองมาลงจะเป็น ถนนเพลินจิต และถนนราชดำริ โดยมีแผนภาพและรายละเอียดราคาประเมิน ดังนี้

1. ถนนสีลม  ราคาประเมินที่ดิน ล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 700,000 - 1,000,000  บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.3-53.8% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 550,000-650,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 650,000-850,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

2. ถนนเพลินจิต ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่  900,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น125% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 400,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 800,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

3. ถนนราชดำริ ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 750,000 - 900,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 114-157% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 700,000-800,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

4. ถนนพระรามที่ 1 ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 400,000 - 900,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 33.3-157% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 300,000-350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 400,000-800,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

5. ถนนวิทยุ ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่  500,000 - 750,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 42.9-114% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 500,000-700,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

6. ถนนสาทร ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่  450,000 - 750,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5-78.6% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 400,000-420,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 450,000-600,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

7. ถนนเยาวราช ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 700,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.3-66.7% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 420,000-550,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 700,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

8. ถนนสุขุมวิท ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่  210,000 - 650,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 85.7-90.9% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 110,000-350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 150,000-520,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

9. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่  280,000 - 600,000  บาทต่อตารางวา

10. ถนนพระรามที่ 4 ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่  400,000 - 500,000  บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.2-25% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 330,000-400,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 400,000-500,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

11. ถนนเจริญกรุง ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่  200,000 - 500,000  บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 19-33.3% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน150,000-420,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 180,000-450,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58

12. พญาไท ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 250,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 500,000 ในรอบปี 55-58

ท้ายนี้ TerraBKK Research สรุปตารางประเมินราคาที่ดิน 12 ถนน ตั้งแต่รอบปี 51-54, รอบปี 55-58 และ รอบปี 59-62 พร้อมอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินของรอบล่าสุด(ปี 59-62) จากรอบปี 51-54 ดังนี้ ---TerraBKK

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก