เสือนอนกิน หนึ่งวิธีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมอย่างมากอย่างบ้านเช่า ไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าหรือคอนโดเช่า ดูเหมือนจะง่าย มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง แถมยังมีรายได้เป็นค่าเช่าทุกเดือนอีก ความเป็นจริงแล้ว ทราบหรือไม่ว่าไม่มีอะไรง่ายดายขนาดนั้น หากเจอผู้เช่าดีก็ดีไป แต่ถ้าเจอผู้เช่าจอมป่วน ค่าเช่าไม่ยอมจ่าย และไม่ยอมย้ายออก TerraBKK ทีคำแนะนำ สำหรับใครที่กำลังประสบ ปัญหาผู้เช่า ไม่จ่ายค่าเช่า เป็นข้อมูลเบื้องต้นนำไปวิจารณาและปฎิบัติต่อไป ดังนี้

ล็อคบ้าน โยนทรัพย์สินผู้เช่าออกนอกบ้าน ?

ผู้เป็นเจ้าบ้านเช่าอาจคิดว่า ปัญหาผู้เช่า ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไร หากผู้เช่าไม่จ่าย ก็ล็อคบ้านไม่ให้เข้าบ้านหรือคอนโด ที่เป็นทรัพย์สินของเราได้ ยิ่งกว่านั้น บางคนอาจจะกำลังคิดว่า จะงัดบ้านตนเอง แล้วทำการขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปนอกบ้านให้หมด หากทำเช่นนี้ TerraBKK ขอเตือนไว้ก่อนว่า อาจนำมาซึ่งความเดือนร้อนแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้านเช่าได้ ร้ายแรงไปถึงขั้นติดคุกติดตะรางใน คดีความข้อหาบุกรุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ได้เลยด้วย

ข้อความสำคัญในสัญญาเช่า ?

มาถึงตรงนี้ หลายท่านอาจมีคำถามว่า แล้วจะต้องทำอย่างไร เพื่อเตรียมตัวรับมือกับ ปัญหาผู้เช่าจอมป่วนเช่นนี้ TerraBKK ขอแนะนำดังนี้

      1. จัดการทำสัญญาเช่า ลงลายมือชื่อของคู่สัญญา มีกำหนดระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี หากเกินกว่า3ปีขึ้นไป จะต้องทำสัญญาและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะมีผลบังคับใช้ได้ มิเช่นนั้น สัญญาจะมีผลบังคับใช้ได้แค่เพียง 3 ปี ว่าด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา538 2. ในสัญญาเช่า ควรกำหนดว่า หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าหรือผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และใช้สิทธิครอบครองสถานที่และสิ่งที่เช่าได้ทันที
กรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่788/2519 : ข้อสัญญาเช่าสำนักงานมีว่า ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนด ผู้ให้เช่ากลับเข้าครอบครองสถานที่เช่าได้ ข้อสัญญานี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าใช้ลวดไขกุญแจห้องเช่าออก เอากุญแจใหม่ใส่แทน ผู้เช่าเข้าห้องเช่าไม่ได้ ดังนี้ เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาเช่า ไม่เป็นความผิดอาญา และคำพิพากษาศาลฎีกาที่5854/2537,3025/2541
      2. ในสัญญาเช่า ควรมีข้อกำหนดว่า ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าล็อคกุญแจ ตัดน้ำ ตัดไฟ ได้ด้วย ในกรณีผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าหรือผิดสัญญาเช่า
กรณีมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3921/2535 : ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า ทำให้สัญญาเช่าสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ ผู้เช่าไม่มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ในสถานที่เช่าอีกต่อไป ผู้ให้เช่าไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาและใส่กุญแจไม่ให้ผู้เช่าเข้าไปในสถานที่เช่า เป็นการกระทำภายหลังสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงและได้กำหนดเวลาให้ผู้เช่าตามสมควรแล้ว ถือว่าไม่เป็นละเมิด และคำพิพากษาศาลฎีกาที่1523/2535

ผู้เช่าเบี้ยว ไม่ยอมจ่ายค่าเช่า ?

หลายคนสงสัยว่า หากตัวเราเจอผู้เช่าจอมป่วน เริ่มเบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่า ควรจะทำอย่างไรต่อไป TerraBKK แนะนำว่า ก่อนอื่นเริ่มจาก ออกหนังสือทวงถาม ให้ชำระค่าเช่า โดยมีระยะเวลาชำระค่าเช่าภายในกำหนดไม่น้อยกว่า15 วัน หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่ามาภายในเวลาที่กำหนด ผู้ให้เช่าจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ ป.พ.พ.มาตรา560 วรรค2 โดยให้ระยะเวลาผู้เช่าในการขนย้ายออกพอสมควร อีกทั้งผู้ให้เช่ามีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเช่าค้างชำระจากผู้เช่าได้ ภายในกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าตาม ป.พ.พ.มาตรา193/33(3) และมาตรา193/34(6)

ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่า และไม่ยอมย้ายออก ?

คำถามต่อไปว่า หากผู้เช่าไม่ยอมย้ายออก ทั้งที่เราบอกเลิกสัญญาถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่าสามารถดำเนินการอะไรได้อีกบ้างนั้น TerraBKK ขอกล่าวว่า ผู้ให้เช่าสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล ตาม ป.วิ.พ.มาตรา55 เพื่อขับไล่ผู้ให้เช่าออกจากสถานที่เช่า ซึ่งผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการไล่ผู้เช่าออกไปจากสถานที่เช่าได้ด้วยตนเอง เพราะอาจเป็นความผิดฐานบุกรุกได้ โดยต้องกระทำโดยทางศาล ให้ศาลเป็นผู้บังคับ โดย TerraBKK ขอเน้นย้ำว่าก่อนผู้ให้เช่าจะกระทำการใดๆท่านจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเสียก่อน--เทอร์ร่า บีเคเค

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก