กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใส่เงินลงทุนก้อนใหญ่ลงไปในอสังหาเพียงชิ้นเดียวแต่สามารถเลือกลงทุนเป็นหน่วยย่อยๆและลงทุนได้ทั้งใน อาคารสำนักงาน โรงแรม สนามบิน ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการการลงทุนพัฒนาอสังหาฯเหล่านี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากบุคคลทั่วไปไม่สามารถลงทุนได้ แต่เมื่อทำออกมาเป็นกองทุนรวมอสังหาฯจึงเปิดโอกาสให้แก่บุคคลธรรมดาทั่วไปได้มีโอกาสร่วมลงทุนมากขึ้น

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจหลายประเด็นทั้ง ธรรมชาติของตัวอสังหาริมทรัพย์ประเภทนั้น สิทธิในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประเภทนั้นว่าเป็นขายขาด (Freehold) หรือเป็นเพียงสิทธิการเช่า (Leasehold) และในเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพราะบางกองฯมีการประกันผลตอบแทนว่าจะได้ผลแทนขั้นต่ำกี่เปอร์เซ็นต์ในกี่ปี แล้วปีที่เหลือปล่อยตามศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น

ทาง TerraBKK Research จึงได้ทำการคัดเลือกกองทุนรวมอสังหาฯที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า 6% มีอยู่ในตลาดประมาณ 25 ตัว ดังข้อมูลดังต่อไปนี้

"การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน"