ศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่อว่า แต่ละทิศมีพลังในตัวของมันเอง และมีธาตุประจำทิศนั้นๆ อยู่ การจัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย จึงเน้นที่การดึงเอาพลังจากธรรมชาติ ของธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ และทอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดวางของตกแต่ง ควบคุมทิศทางและสีสันของสวนให้ออกมาสอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมให้คนในบ้านได้พลังงานที่ดี และประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ           การตกแต่งที่เหมาะสมกับทิศทาง จะช่วยดึงพลังด้านดีของทิศนั้นๆ ออกมาได้เต็มที่ หลักการจัดสวนตามธาตุที่ มีหลักการดังต่อไปนี้

Print

          ทิศเหนือ (ธาตุน้ำ) ตกแต่งด้วยต้นไม้และเครื่องประดับสีเขียวเป็นหลัก เพราะน้ำจะส่งเสริมไม้ ควรปลูกไม้ใบที่มีลักษณะทรงต้นแน่นหนา สีเขียวชอุ่ม หากต้องการตกแต่งด้วยสระน้ำหรือบ่อน้ำ ให้เลือกเป็นน้ำตกที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หรือบ่อรูปทรงธรรมชาติหรือมีลักษณะเป็นแนวยาว พลังของธาตุน้ำจะช่วยให้สมาชิกในบ้านสดชื่น มีชีวิตชีวา ปรับตัวเก่ง และได้รับโชคลาภเสมอ           ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ธาตุดิน) เน้นตกแต่งด้วยสีเหลือง ส้ม น้ำตาล ซึ่งเป็นสีของธาตุดินเอง หรือสีสันสดใส เช่น ชมพู ม่วง แดง ซึ่งเป็นสีของธาตุไฟที่ส่งเสริมกัน ประดับด้วยหินทรงกลมสีอ่อน ซึ่งเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบ ทิศนี้เหมาะกับโอ่งน้ำล้น และควรติดไฟสนามเป็นไฟสีเหลืองในตอนกลางคืน เชื่อว่าการจัดสวนแบบนี้จะช่วยส่งเสริมด้านการสะสมทรัพย์ ทั้งทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ และช่วยให้จิตใจเข้มแข็ง           ทิศตะวันออก (ธาตุไม้) เน้นต้นไม้ดอกไม้สีสันสดใส เช่น แดง ชมพู ม่วง และควรเป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงแหลมพุ่งขึ้นไปเหมือนไฟที่กำลังลุก เพราะธาตุไม้มีธรรมชาติคือความนิ่ง ต้องเพิ่มธาตุไฟลงไปเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว ประดับด้วยบ่อน้ำสีสันสดใสและไฟสนามในตอนกลางคืน จะช่วยกระตุ้นให้คนในบ้านคึกคักมีชีวิตชีวา ขยัน ประสบความสำเร็จด้านการงาน และโดดเด่นในวงสังคม           ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ธาตุไม้) ทิศนี้เป็นทิศที่เหมาะกับการจัดสวนที่สุด เพราะไม่ว่าจะลงต้นไม้ประเภทไหน สีอะไร ก็ล้วนส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยทั้งสิ้น

          ไม้ยืนต้นทรงสูง ส่งเสริมความสำเร็จและโดดเด่นด้านวิชาการ
          ไม้ใบ ส่งเสริมให้การงานดี
          ไม้ดอกหรือไม้ผล ทำให้คนในบ้านมีเสน่ห์ สมหวังในความรัก
          ควรขุดบ่อน้ำหรือบ่อบัวเป็นลักษณะน้ำที่ไหลเอื่อยๆ บนผิวน้ำ
          ทิศใต้ (ธาตุไฟ) การจัดสวนในทิศนี้คววรใช้ไฟเสริมไฟ คือใช้สีสดใสและสีโทนร้อนเช่นแดง ชมพู ส้ม เลือกต้นไม้ประเภทที่มีใบเรียวแหลม ลำต้นโปร่งดูโดดเด่น ประดับไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและประดับด้วยน้ำประเภทที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา เชื่อว่าจะส่งเสริมให้มีความสุข เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีเรื่องมงคลเกิดขึ้นเสมอ และประสบความสำเร็จด้่านชื่อเสียง            ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ธาตุดิน) ทิศนี้จะตกแต่งด้วยความสมบูรณ์แบบ นั่นคือตกแต่งด้วยทรงกลมและสีขาว สีของธาตุทองเป็นหลัก อาจจะจัดเป็นสวนหินแบบสวนญี่ปุ่นหรือสวนแบบเซนก็ได้ แต่ต้องเป็นหินทรงกลม เน้นไม้ใบและต้นไม้ดอกไม้ที่มีดอกทรงกลมหรือผลทรงกลม ประดับด้วยบ่อน้ำที่นิ่งหรือมีสีขาว เชื่อว่าจะส่งเสริมให้คนในบ้านมีสุขภาพดี เก็บทรัพย์อยู่ มีคุณธรรม และมีความสุข           ทิศตะวันตก (ธาตุทอง) ทองมีความร้อนและแข็งกระด้างอยู่ในตัว การเบรกความร้อนของทองด้วยสีโทนเย็น เช่น ฟ้า ขาว เทา ดำ ซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำ จะช่วยให้พลังด้านลบของธาตุทองลดลง การจัดสวนในทิศนี้จึงเหมาะกับสวนหินสีเย็นตา รูปทรง กลมๆ มนๆ ตกแต่งด้วยเครื่องประดับสีโทนเย็นเป็นหลัก ตัดกับต้นไม้สีเข้มๆ ควรเลือกบ่อน้ำที่มีรูปทรงธรรมชาติ และใช้ไฟสีฟ้าเป็นไฟประดับสวน เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีสติปัญญาดี ฉลาดทันคน และมีชื่อเสียงโดดเด่น           ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ธาตุทอง) สำหรับในทิศนี้มีพลังของธาตุทองอยู่แต่ไม่ได้เข้มข้นมากนัก ต้องเสริมด้วยสีขาว ซึ่งเป็นสีของธาตุทองเองให้มีพลังแข็งแรงขึ้น สวนที่ตั้งอยู่ในทิศนี้ จึงตกแต่งเช่นเดียวกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือใช้สีขาวและรูปทรงกลมมนเป็นหลัก อาจจะเป็นสวนหิน สวนดอกไม้สีขาว บ่อน้ำทรงกลม บ่อน้ำล้น และหินกลิ้ง กลางคืนติดไฟสนามสีขาว เชื่อว่าจะส่งเสริมความสำเร็จด้านการงาน ผู้ใหญ่เมตตา และการติดต่อเจรจาต่างๆ ได้ผลดี
          การจัดสวนนอกจากฮวงจุ้ยดีแล้วยังต้องคำนึงถึงความสวยงามและความปลอดภัย การปล่อยให้สวนรกระเกะระกะจะเป็นการขัดขวางพลังงานที่ดี ซึ่งถือว่าไม่เป็นมงคล

บทความโดย : TerraBKK.com