ด่านแรกที่จะเข้าถึงบ้านได้คือประตู ดังนั้นฮวงจุ้ยจึงมีหลักการที่ใช้กับประตูโดยเฉพาะ เพื่อเสริมความสบูรณ์ให้กับบ้าน
         ศาสตร์ฮวงจุ้ยจะให้ความสำคัญกับประตูเข้าบ้านมากกว่าประตูรั้ว เพราะประตูบ้านคือทางผ่านของทุกสิ่งเข้ามาสู่ตัวบ้านและเจ้าของบ้าน เป็นทางเดินของลม น้ำ และพลังงานต่างๆ ประตูบ้านจึงมีอิทธิพลกับความเป็นอยู่ของคนในบ้านโดยตรง
door
          ขนาดสำคัญที่สุด ประตูบ้านเปรียบเสมือนปากของบ้าน ขนาดและที่ตั้งของประตูบ้านคือสิ่งสำคัญที่สุด ต้องเลือกประตูที่ได้สัดส่วนกับบ้าน ไม่กว้างเกินไปจนกักเก็บพลังงานที่ดีไว้ไม่ได้ และไม่เล็กเกินไปจนกระแสพลังไม่ไหลผ่าน รวมทั้งต้องไม่เตี้ยเกินไปหรือสูงเกินไปอีกด้วย           สีสันมงคล ประตูเป็นจุดเปิดรับธาตุน้ำและธาตุลม ประตูที่ดีจึงควรมีสีของธาตุไม้หรือธาตุไฟซึ่งส่งเสริมกัน การทาสีประตูด้วยสีธาตุไม้และไฟจึงทำให้คนในบ้านมีความรุ่งเรือง สีของธาตุไฟได้แก่สีแดง น้ำตาลแดง ส้ม ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สมบูรณ์พูนสุข ส่วนสีของธาตุไม้คือสีเขียวจะช่วยให้การเงินดี Bluedoor          ประตูหน้าหลังต้องไม่ตรงกัน เพราะจะทำให้เก็บทรัพย์ไม่อยู่ พลังที่ดีไหลเข้ามาแล้วผ่านออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถกักเก็บไว้ได้ แต่ถ้าบ้านที่สร้างมีลักษณะประตูแบบนี้ ให้หาฉากหรือม่านมากั้นก็จะช่วยลดความร้ายแรงของมันได้           ตกแต่งเพิ่มเติม ประดับบานประตูด้วยโมบายสีสันสดใสหรือแบบที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง ปูพรมด้านล่าง หรือติดโคมไฟ นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังส่งผลให้คนในครอบครัวมีความแน่นแฟ้นมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ cottage_door_resize           ต้นไม้ตายไม่เป็นมงคล จริงอยู่ที่การปลูกต้นไม้จะช่วยให้บ้านสดชื่น ดึงดูดทรัพ์และครอบครัวร่มเย็น แต่ถ้าต้นไม้ที่วางประดับไว้เกิดเหี่ยวแห้งตาย ต้องเก็บทิ้งทันที เพราะจะให้ผลตรงกันข้าม           ประตูต้องใช้งานได้ดี ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประตูคือด่านแรกสำหรับการเข้ามาในบ้าน จึงต้องใช้งานได้เป็นปกติ ไม่ชำรุด ไม่ฝืด ไม่ติดขัด ไม่ส่งเสียงดัง ประตูที่ตรงข้ามกับที่กล่าวมา เช่นเปิดไม่ออก ชำรุด มีรูรั่ว จะส่งผลร้ายต่อผู้อยู่อาศัยในบ้าน

บทความโดย : TerraBKK.com