รีโนเวทบ้าน จำต้องมีการวางแผนและเตรียมตารางการรีโนเวทบ้าน เพื่อช่วยลดความสับสนเนื้องานในสถานการณ์จริง และเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินตามเวลาที่กำหนดได้ ตารางการรีโนเวทที่ดี ควรเน้นความสำคัญว่า ต้องการปรับปรุงสิ่งใด,เวลานานเท่าไหร่,งบประมาณเท่าใด TerraBKK ขอแนะนำ วิธีวางแผนการรีโนเวทบ้านแบบง่ายๆ เป็นไอเดียในการจัดสรรงานปรับปรุงบ้าน ตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตารางการรีโนเวทบ้านจะย้ำคุณว่าควรซื้อสิ่งใดในเวลาไหน เวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์จึงน้อยมาก รายละเอียดดังนี้

4 กุญแจสำคัญในการออกแบบตาราง รีโนเวทบ้าน

  • กุญแจที่ 1 : รายการงานที่ต้องการปรับปรุง
  • กุญแจที่ 2 : การกำหนดผู้รับผิดชอบในงานส่วนนั้น
  • กุญแจที่ 3 : การกำหนดระยะเวลาในงานส่วนนั้น
  • กุญแจที่ 4 : การยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
เวลาออกแบบตาราง รีโนเวทบ้าน ควรให้ความสำคัญในการ จัดลำดับรายการก่อนหลังปรับปรุง เลือกรายการหลักเป็นอันดับแรก เช่น บางอย่างต้องทำสิ่งนี้ก่อน เมื่อเสร็จแล้วค่อนปรับปรุงส่วนรายการอื่นที่ต่อยอดต่อไป เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ขอยกตัวอย่างเช่น การ Built In ครัว เริ่มต้นที่งานระบบ สร้างเคาน์เตอร์ครัว เพิ่มการติดตั้งส่วนของซิงค์ล้างจาน ,เตาแก๊ส จากนั้นค่อยนำเครื่องครัวต่างๆเข้ามาวางไว้ใช้งาน สามารถวางตาราง รีโนเวทบ้าน ง่ายๆ ดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1 : ได้ข้อสรุปธีมและลักษณะห้องครัวที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 : ระบุวัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อเพื่อใช้งาน ขั้นตอนที่ 3 : จัดการทุบรือย้ายเพื่อเคลียร์พื้นที่ครัว ขั้นตอนที่ 4 : ทำส่วนงานระบบน้ำ เดินท่อประปา กำหนดตำแหน่งเครื่องครัวเกี่ยวกับน้ำ ซิงค์ล้านจาน เป็นต้น ขั้นตอนที่ 5 : ทำส่วนงานระบบไฟ เดินสายไฟใหม่ กำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ขั้นตอนที่ 6: ทำการซ่อมแซมสิ่งขาดเกินการงานระบบ เช่น ช่องโหว่งจากการขุดเจาะผนัง เป็นต้น ขั้นตอนที่ 7 : ส่วนงานบิวท์อินครัว เคาท์เตอร์ครัว ตู้เก็บของ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 8: ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อติดตั้งรายการเครื่องครัว เตาแก๊ส ซิงค์ล้างจาน เป็นต้น ขั้นตอนที่ 9 : ตรวจสอบการติดตั้งและการใช้งานเครื่องครัว ขั้นตอนที่ 10: ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ทำครัวต่างๆ พร้อมใช้งาน

จากเนื้องานทั้งหมดข้างต้น จะเห็นว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายงาน จะเกี่ยวข้องกับช่างผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ได้แก่ ช่างประปา ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างงานไม้,ช่างงานปูน,ช่างก่ออิฐ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้คือ ผู้ที่เราจะต้องมอบเป้าหมายงานด้านนั้นๆ สำหรับ ระยะเวลางานแต่ส่วน หากคุณไม่รู้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมนานเท่าไหร่ ควรสอบถามผู้มีประสบการณ์หรือผู้รับเหมาที่เชื่อใจได้ ทั้งนี้ ตัวเราเองรับหน้าที่ผู้ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามตาราง เทคนิคอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้เนื้องานเสร็จเร็วขึ้น คือ การจ้างงานแบบแยกส่วน แล้วนำมาประกอบกัน ภายหลังตามขั้นตอน ซึ่งคุณก็ต้องมั่นใจว่า คุณสามารถควบคุมงานประกอบดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนได้ ไม่เช่นนั้น หากงานหนึ่งมีปัญหา อาจจะกระทบกับอีกงานหนึ่งได้ เช่น งานเดินประปายังไม่เรียบร้อย การติดตั้งตำแหน่งซิงค์ล้างจานคงยังไม่เหมาะในตอนนี้ เป็นต้น
ท้ายนี้ TerraBKK ขอสรุปว่าตารางรีโนเวทบ้านที่ดี ควรกำหนดรายการที่ต้องการปรัปรุงให้ละเอียดชัดเจน เลือกทำรายการที่สำคัญก่อน เช่น งานระบบ เป็นต้น บางรายการสามารถทำไปพร้อมกันได้ โดยมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ท้ายสุดคือตัวคุณต้อง ควบคุมและยืดหยุ่น ทุกอย่างให้ดำเนินไปจนสำเร็จได้ --เทอร์ร่า บีเคเค